Fagron NV: Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving

Gereglementeerde informatie
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland)1, 6 december 2017

Overeenkomstig de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, heeft Fagron de volgende kennisgeving ontvangen.

Kennisgeving van JPMorgan Asset Management Holdings Inc., ontvangen op 5 december 2017

  • Op 5 december 2017 heeft Fagron een kennisgeving ontvangen dat het aandeelhouderschap van JPMorgan Asset Management Holdings Inc., een moederonderneming of een controlerende persoon, op 24 november 2017 de kennisgevingsdrempel van 3% heeft overschreden door de verwerving van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
  • Op de datum van de kennisgeving bezit JPMorgan Asset Management Holdings Inc., via JPMorgan Asset Management (UK) Limited, in totaal 2.461.438 stemrechten.
  • Op basis van de noemer van 71.843.904 (totaal aantal stemrechten), bezit JPMorgan Asset Management Holdings Inc., via JPMorgan Asset Management (UK) Limited, op de datum van de kennisgeving in totaal 3,43% van het totaal aantal stemrechten.
  • De volledige keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: JPMorgan Asset Management Holdings Inc. (100%), JPMorgan Asset Management International Limited (100%), JPMorgan Asset Management Holdings (UK) Limited (100%), JPMorgan Asset Management (UK) Limited (100%).
  • De kennisgeving van JPMorgan Asset Management Holdings Inc. kan op investors.fagron.com worden geraadpleegd via deze link.

  
1 Dit persbericht wordt verstuurd door Fagron NV en Fagron BV.
  
Open onderstaande link voor het persbericht:

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/611d3fd1-f1a4-4af0-a678-e5d1a41b423e