Vervreemding van eigen aandelen door Bekaert

Openbaarmaking conform artikel 8:6, § 1 van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen


NV Bekaert SA (“ Bekaert ”) heeft eigen aandelen vervreemd buiten de beurs:

• op 17 december 2020, 5 000 aandelen naar aanleiding van de uitoefening van opties onder haar aandelenoptieplan SOP 2010-2014 aan een uitoefenprijs van € 21,450 per optie, en
• op 18 december 2020, 7 491 aandelen gratis overeenkomstig haar share matching plan.

Hierdoor is het totale aantal aandelen dat Bekaert bezit verminderd van 3 836 425 naar 3 823 934.

Bijlage