ForFarmers N.V.: ForFarmers Nederland verkoopt akkerbouwactiviteiten (niet veevoer-gerelateerd) aan CZAV

Lochem, 8 december 2017

ForFarmers Nederland verkoopt akkerbouwactiviteiten (niet veevoer-gerelateerd) aan CZAV

ForFarmers Nederland heeft een overeenkomst getekend voor de verkoop van haar akkerbouwactiviteiten aan CZAV. Het gaat hierbij om de niet veevoer-gerelateerde producten (zoals meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en zaden) die ForFarmers aan Nederlandse akkerbouwbedrijven levert. CZAV neemt deze activiteiten, en de daarbij behorende opslaglocatie, met ingang van 5 februari 2018 over. Hiermee is een jaaromzet van ongeveer €13 miljoen gemoeid. ForFarmers ontvangt hiervoor op de overdracht datum €5,65 miljoen. 

De verkoop van deze (niet veevoer-gerelateerde) akkerbouwactiviteiten past geheel in de strategie van ForFarmers, die zich specifiek richt op de Total Feed-aanpak voor veehouders. ForFarmers blijft zaaizaden, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen aan klanten verkopen voor de teelt van ruwvoer op het boerenerf. Deze ruwvoeractiviteiten vormen een belangrijk onderdeel van de Total Feed-benadering, en zijn dan ook geen onderdeel van deze verkoop. 

CZAV is een innovatieve Nederlandse Coöperatie met een sterke positie in akkerbouwproducten in met name Zuid-Nederland. Het bedrijf richt zich met een brede productportfolio op de akkerbouwsector. CZAV is daarom voor ForFarmers de aangewezen partij om de akkerbouwactiviteiten over te nemen en verder uit te bouwen. De activiteiten zullen worden ondergebracht in een nieuw op te richten entiteit met de naam Agriant B.V. gevestigd in Emmen. Voor de 10 direct betrokken medewerkers van ForFarmers Nederland betekent de verkoop dat zij in dienst komen van Agriant B.V. 

"Door de brede productportfolio en innovatiekracht van CZAV is Agriant B.V. in staat om de van ForFarmers overgenomen akkerbouwactiviteiten verder uit te bouwen. Dit is essentieel voor onze akkerbouwklanten en de betrokken medewerkers. Om aan de akkerbouwklanten de juiste producten en advies te kunnen blijven leveren, is focus en innovatiekracht noodzakelijk. In de nieuwe setting is dit beter gewaarborgd. Deze overeenkomst geeft ons, ForFarmers Nederland, de kans om ons volledig te richten op het verstevigen van de Total Feed-aanpak. Die behelst hoogkwalitatieve producten in combinatie van specialistisch advies en hulpmiddelen. Dit alles om een beter rendement, een gezondere veestapel en een hogere efficiëntie op het boerenerf te helpen realiseren. Dat is de kernactiviteit van ForFarmers" aldus Jan Potijk, COO en Directeur ForFarmers Nederland.

"CZAV heeft samen met haar partner-bedrijven een leidende positie als leverancier van kennis en producten in de belangrijkste sectoren van de Nederlandse landbouw. De overname van de akkerbouwactiviteiten van ForFarmers verruimt onze dekking in Nederland én geeft ons een breder netwerk. Dit past in onze strategie om toonaangevend te zijn in de agrarische sector, door het leveren van innovatieve kennis en producten", aldus Antoon van Vugt, Algemeen Directeur van CZAV.

 

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie:
Caroline Vogelzang, Directeur Investor Relations en Communicatie, ForFarmers
T: 0031 573 288 194, M: 0031 6 10 94 91 61, E:
caroline.vogelzang@forfarmers.eu

Antoon van Vugt, Algemeen Directeur CZAV
T: 0031 (0)113 62 92 35, M: 0031 (0)649 879 814, E: av.vugt@czav.nl

 

Bedrijfsprofiel ForFarmers
ForFarmers Nederland N. V. ('ForFarmers', Lochem, Nederland) is een internationaal opererende voeronderneming die complete voeroplossingen biedt voor de (biologische) veehouderij. ForFarmers zet zich in "For the Future of Farming": voor de continuïteit van het boerenbedrijf en voor een financieel gezonde sector die nog vele generaties een duurzame rol zal spelen in de maatschappij. Door intensief met klanten samen te werken biedt ForFarmers hen concreet resultaat: een beter rendement, een gezondere veestapel en een hogere efficiëntie. Dit wordt gerealiseerd met een aanbod van maatwerk en Total Feed-oplossingen en met een gerichte aanpak ondersteund door gespecialiseerde en deskundige professionals.

Met een afzet van circa 9,3 miljoen ton diervoeders op jaarbasis is ForFarmers marktleider in Europa. ForFarmers heeft 2.273 medewerkers en productievestigingen in Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De omzet in 2016 bedroeg ruim €2,1 miljard.

ForFarmers N.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem, T: +31 (0)573 28 88 00, F: +31 (0)573 28 88 99,
info@forfarmers.eu, www.forfarmersgroup.eu


Bedrijfsprofiel CZAV
CZAV U.A.  streeft ernaar dé agrarische aan- en verkooporganisatie van Zuid-Nederland te zijn met een grote betrokkenheid bij haar klanten. De jaaromzet is ca 400 miljoen euro en het ledental ca 3.000. De pijlers van onze strategie zijn: kennis, kostprijs en klantgerichtheid. 

Gespecialiseerde teelten vragen om steeds meer specifieke kennis. Daarbij is integrale basiskennis van bodem, bemesting, gewasrotatie en gewasteelt essentieel. Directe toegang tot de beste kennisbronnen leidt tot de beste advisering en meerwaarde voor onze klanten.

CZAV beschouwt het als één van haar belangrijkste taken haar klanten in staat te stellen hun ambities waar te maken door meerwaarde te leveren voor hun bedrijfsrendement. Om dit te realiseren zorgt CZAV, samen met haar deskundige medewerkers, ervoor dat zij:
- de best mogelijke producten en diensten levert met de meest optimale kwaliteit/prijsverhouding
- continuïteit levert in haar producten en diensten
- nauw betrokken is bij haar klanten en hun bedrijven
- optimaal rendement nastreeft voor haar klanten
- deelneemt in bedrijven die ten dienste staan aan de CZAV
- financieel gezond is.

CZAV U. A., P.O. Box 402, 4460 AV Goes
www.czav.nl