Umicore - Transparantieverklaringen van BlackRock, Inc.

In overeenstemming met artikel 14, § 1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, heeft BlackRock , Inc. onlangs Umicore te kennen gegeven dat zij de statutaire drempel van 5% heeft onderschreden voor het totaal (directe stemrechten + gelijkgestelde financiële instrumenten).

Samenvatting van alle transacties:

Datum van drempelonderschrijdingDatum van kennisgevingDirecte stemrechten na de transactie  Gelijkgestelde financiële instrumenten na de transactieTotaal
13 januari 202114 januari 20214,02%1,07%5,09%

Inhoud van de kennisgeving:

  • Datum van kennisgeving: 14 januari 2021
  • Datum van drempelonderschrijding: 13 januari 2021
  • Overschreden drempel van directe stemrechten + gelijkgestelde financiële instrumenten: 5%
  • Kennisgeving door: BlackRock , Inc.
  • Noemer: 246.400.000


  

De beschreven controleketen bevindt zich in de verklaring die hier beschikbaar is.

Voor meer informatie

Investor Relations

Eva Behaeghe +32 2 227 70 68                                      eva.behaeghe@umicore.com

Aurélie Bultynck +32 2 227 74 34                                   aurelie.bultynck@umicore.com

Umicore profiel

Umicore  is een wereldwijde materiaaltechnologie- en recyclagegroep.  Umicore  legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven. 

Het merendeel van  Umicore ’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van  Umicore  – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’. 

Umicore ’s industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in de eerste helft van 2020 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 1,6 miljard (omzet van € 10,0 miljard) en stelt iets meer dan 10.900 mensen in dienst.