Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving van BNP Paribas Asset Management SA

Gereglementeerde informatie
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 29 januari 2021

Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving van BNP Paribas Asset Management SA

Overeenkomstig de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, heeft Fagron een kennisgeving ontvangen van BNP Paribas Asset Management SA.

Kennisgeving van BNP Paribas Asset Management SA

  • Op 25 januari 2021 heeft Fagron een kennisgeving ontvangen dat het aandeelhouderschap van BNP Paribas Asset Management SA op 21 januari 2021 de kennisgevingsdrempel van 3% heeft overschreden door de verwerving van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
  • De kennisgeving vindt plaats door een ‘moederonderneming of een controlerende persoon’.
  • Op 21 januari 2021 bezit BNP Paribas Asset Management SA in totaal 2.172.099 stemrechten. 683.869 stemrechten worden gehouden door BNP Paribas Asset Management France SAS , en 1.488.230 stemrechten worden gehouden door BNP Paribas Asset Management UK Ltd.
  • Op basis van de noemer van 72.477.654 (totaal aantal stemrechten), bezit BNP Paribas Asset Management SA op 21 januari 2021 3,00% van het totaal aantal stemrechten.
  • BNP Paribas Asset Management France SAS en BNP Paribas Asset Management UK Ltd worden gecontroleerd door de moedervennootschap BNP Paribas Asset Management SA. Deze moedervennootschap wordt op haar beurt gecontroleerd door de moedervennootschap BNP Paribas SA, die geniet van een vrijstelling wat betreft de samenvoeging van haar deelnemingen met deze van aan haar verbonden investeringsmaatschappijen conform artikel 21 par. 2 van het Koninklijk Besluit van 14 februari 2008 met betrekking tot de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen.
  • De kennisgeving van BNP Paribas Asset Management SA kan op investors.fagron.com worden geraadpleegd via deze link.

Voor meer informatie
Constantijn van Rietschoten
Chief Communications Officer
Tel. +31 6 53 69 15 85
constantijn.van.rietschoten@fagron.com

Open onderstaande link voor het persbericht:
Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving van BNP Paribas Asset Management SA