Sterke commerciële en financiële resultaten ondanks coronacrisis; Vooruitzichten voor 2020 gerealiseerd

Persbericht
Embargo tot 5 februari 2021 om 7.00 u.
 Gereglementeerde informatie – Voorwetenschap

Financiële informatie voor het vierde kwartaal en het volledige jaar 2020

Sterke commerciële en financiële resultaten ondanks coronacrisis
Vooruitzichten voor 2020 gerealiseerd

 • Aantal mobiele postpaidklanten +2,4% j-o-j / Aantal kabelklanten +26,3% j-o-j
 • Omzet in Kw4 -7.2% j-o-j / Omzet uit retaildiensten in Kw4: +3,0% j-o-j
 • EBITDAaL in Kw4 +7,9% j-o-j
 • Voorgesteld dividend stabiel op 0,50 euro per aandeel
Operationele hoogtepunten in Kw4
 • Orange Belgium haalt positieve commerciële resultaten ondanks de aanhoudende coronamaatregelen (winkels open met beperkte capaciteit) en agressieve subsidiecampagnes door concurrenten.
 • GO-portefeuille nog steeds succesvol ondanks uiterst concurrerende omgeving. Er waren het afgelopen kwartaal 26 duizend nieuwe mobiele postpaidklanten. Daardoor steeg het totale aantal abonnees tot 2,6 miljoen (+2,4% j-o-j).
 • Solide aantal van 22 duizend netto nieuwe kabelklanten, weer op het niveau van voor de lockdown. De 'internet-only'-formule die in het begin van het kwartaal werd geïntroduceerd, behaalde positieve resultaten en Love Duo is nog steeds goed voor een derde van de brutotoevoegingen. Het aantal convergente mobiele abonnees vertegenwoordigt nu 20,3% van alle mobiele postpaidklanten, een stijging van 435 basispunten tegenover Kw4 2019.
 • De ARPO uit convergente b2c-aanbiedingen daalt met 4,0% j-o-j tot 73,6 euro als gevolg van het steeds grotere aantal klanten met een voordeliger Love Duo-abonnement, nu reeds goed voor meer dan 20% van alle klanten, en als gevolg van kortingen op mobiele tariefplannen in het convergente segment.
 • De ARPO uit abonnementen met alleen mobiele diensten daalt met 3,1% j-o-j tot 19,8 euro, door de lagere bundeloverschrijdende inkomsten uit roaming en mobiele data, gedeeltelijk gecompenseerd door klanten die overschakelen naar duurdere tariefplannen van de nieuwe GO-portefeuille.


Operationele kerncijfers van Orange Belgium   
 Kw4 2019Kw4 2020Variatie
Klanten met een mobiel abonnement (in '000)2.5792.6412,4%
nettotoevoegingen (in '000)3126-16,4%
ARPO uit abonnementen met alleen mobiele diensten (€ per maand)20,419.8-3,1%
Kabelklanten (in '000)25832626,3%
nettotoevoegingen (in '000)2522-14,9%
ARPO uit convergente b2c-aanbiedingen (€ per maand)76,773.6-4,0%
Convergente mobiele klanten als % van de klanten met een mobiel abonnement15,9%20,3%435 bp
    


Financiële hoogtepunten in Kw4
 • Omzet daalt met 7,2% j-o-j tot 343,0 miljoen euro. De omzet uit retaildiensten bleef met 3,0% groeien, voornamelijk dankzij de hogere omzet uit convergente diensten (+20,0% j-o-j). Net als in vorige kwartalen had COVID-19 een impact op de groothandelsinkomsten (-17,3% j-o-j), voornamelijk door de lagere inkomende sms-opbrengsten (-13,8 miljoen euro, gecompenseerd door lagere sms-kosten).
 • De EBITDAaL stijgt met 7,9% j-o-j tot 85,9 miljoen euro, door de hogere omzet uit retaildiensten, maar ook door de lagere kosten (-11,3% j-o-j – voornamelijk sms-, roaming- en personeelskosten en kosten voor apparatuur). Alweer heeft het 'Bold Inside'-transformatieplan structurele kostenefficiënties opgeleverd, met een daling van de indirecte bedrijfskosten van 2,5%. De EBITDAaL van de kabelactiviteiten liet een positief resultaat optekenen van 7,0 miljoen euro (+3,7 miljoen euro j-o-j).
 • De eCapex stijgen met 16,1% j-o-j tot 70,9 miljoen euro, wat voornamelijk wordt verklaard door een inhaalbeweging ten opzichte van vorige kwartalen.
 • De schulden bedragen 144,9 miljoen euro, met een schuldgraad van 0,5x.


Geconsolideerde kerncijfers van de Orange Belgium-groep      
 gerap-vergelijk- vergelijk-gerap-gerap-vergelijk- vergelijk-gerap-
 porteerdbaar1 baarporteerdporteerdbaar baarporteerd
in miljoen euroKw4 2019Kw4 2019Kw4 2020VariatieVariatie201920192020VariatieVariatie
Omzet 369,5369,5343,0-7,2%-7,2%1.340,81.363,11.314,9-3,5%-1,9%
Omzet uit retaildiensten222,8222,8229,53,0%3,0%857,3878,7905,93,1%5,7%
           
EBITDAaL79,679,685,97,9%7,9%300,1299,2323,58,1%7,8%
marge als % van de omzet21,5%21,5%25,1%350 bp350 bp22,4%21,9%24,6%266 bp222 bp
eCapex-61,1-61,1-70,916,1%16,1%-180,2-180,2-177,7-1,4%-1,4%
Operationele kasstroom218,618,615,0-19,0%-19,0%120,0119,0145,822,5%21,5%
           
Netto financiële schuld234,3 144,9  234,3 144,9  
           
 1. De vergelijkingsbasis omvat Upsize nv vóór de overname in 2019.
 2. Operationele kasstroom gedefinieerd als EBITDAaL – eCapex

Xavier Pichon, Chief Executive Officer:

2020 was een moeilijk jaar.

De wereld wordt geconfronteerd met een ongeziene crisis die een invloed heeft op ons dagelijks leven en waardoor bedrijven genoodzaakt zijn om de manier waarop zij zaken doen volledig te herzien. In 2020 stond Orange Belgium in de voorhoede en speelde het een actieve rol om de maatschappij te helpen om te gaan met de crisis. We hebben de veiligheid en de gezondheid van onze klanten, onze teams en onze leveranciers altijd op de eerste plaats gezet. We zijn erin geslaagd om ons netwerk op zeer korte tijd te upgraden om te kunnen voldoen aan de grotere vraag naar capaciteit als gevolg van de verschillende lockdowns.

Ondanks deze moeilijkheden was 2020 ook een belangrijk jaar en heeft het mee vorm gegeven aan onze toekomst. We hebben MWingz opgericht, de joint venture met Proximus , die de start inluidt van ons gedeelde mobiele radiotoegangsnetwerk met Nokia , waardoor we een betere netwerkdekking kunnen bieden, het 5G-netwerk sneller kunnen uitrollen en de kosten structureel kunnen verlagen. Ook zijn we de markt blijven stimuleren door de introductie van onze GO-portefeuille. Die maakt van ons de eerste operator van het land met een mobiel aanbod voor gezinnen. Het initiatief is succesvol gebleken, en het is onze bedoeling dat meer klanten naar deze nieuwe portefeuille overschakelen. Tijdens de crisis heeft Orange Belgium goed standgehouden. Ondanks alle moeilijkheden waar we mee werden geconfronteerd, konden we aan onze klanten de diensten leveren die zij verwachtten en behaalden we uitstekende commerciële – en dus ook financiële – resultaten.

Arnaud Castille, Chief Financial Officer:

Ondanks de moeilijkheden waar we in 2020 mee werden geconfronteerd, is onze omzet uit retaildiensten tijdens het jaar gestegen, en die vormt de hoeksteen van onze activiteiten. Dankzij ons 'Bold Inside'-transformatieprogramma konden we bovendien onze kosten tijdens het jaar verlagen, wat ook een impact zal hebben in de volgende jaren. We blijven onze processen en onze aanbiedingen verder vereenvoudigen, wat zowel gunstig is voor onze klanten als voor onze kostenbeheersing.

We konden onze commerciële activiteiten na de lockdown hervatten, en daardoor konden we zowel onze commerciële als onze financiële ambities verwezenlijken. Onze omzet tijdens het jaar is – in overeenstemming met onze vooruitzichten – licht gedaald, maar die daling is voornamelijk toe te schrijven aan de daling in de activiteiten met geen of een lage marge, zoals de sms-interconnectieopbrengsten en de verkoop van toestellen. De omzet uit retaildiensten (met een hoge marge) zijn op vergelijkbare basis met ruim 3% gestegen.

Onze resultaten lagen in de lijn van onze verwachtingen voor 2020. Onze EBITDAaL bevindt zich halverwege het bereik van onze prognose en bedraagt 323,5 miljoen euro, wat neerkomt op een stijging van 8,1%, die te danken is aan een combinatie van een hogere omzet uit retaildiensten en kostenefficiënties dankzij ons 'Bold Inside'-transformatieprogramma. We hadden een lichte daling van de omzet en de eCapex verwacht. Concreet bedroeg die respectievelijk 3,5% en 1,4%.

Dividend over 2020

De raad van bestuur zal op de jaarlijkse algemene vergadering voor het boekjaar 2020 een stabiel dividend van 0,50 euro per aandeel voorstellen.

Vooruitzichten voor 2021

Orange Belgium verwacht in 2021 een lage eencijferige groei van de omzet. De onderneming streeft naar een EBITDAaL tussen 320 miljoen euro en 340 miljoen euro. De totale eCapex ligt in 2021 naar verwachting tussen de 200 miljoen en de 220 miljoen euro.


Bijlage