Intervest Offices & Warehouses: Jaarcijfers 2020

Vastgoedportefeuille: € 1.018 miljoen (€ 893 miljoen), groei met 14% of € 125 miljoen

Yield: Waardestijging door aanscherpen rendementen in logistiek vastgoed in Nederland met 52 bp

EPRA resultaat per aandeel: € 1,60 (€ 1,91 2019, resp. € 1,68 excl. eenmalige vergoeding Medtronic )

EPRA NTA: € 22,40 per aandeel (€ 21,77)

Bezettingsgraad: 93% (93%)

WALB: 4,0 jaar (4,3 jaar)

Beperkte schuldgraad: 43% (39%)

Gemiddelde rentevoet financieringen: 2,0% (2,1%)

Niet-gebruikte kredietlijnen: € 150 miljoen

Beoogd brutodividend per aandeel: € 1,53, op hetzelfde peil als voor 2019


Bijlages