Umicore - Verwerving van eigen aandelen

In uitvoering van Artikel 207 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, zoals gewijzigd op 22 december 2016, verklaart Umicore volgende inkoopverrichtingen van eigen aandelen te hebben uitgevoerd op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel.

Datum van aankoop Aantal aandelen % van totaal aantal aandelen Gemiddelde prijs (€) Hoogste prijs (€) Laagste prijs (€)
15/03/2021 85.000 0,034% 45,70 46,66 45,21
Totaal voor de week 85.000 0,034% 45,70 46,66 45,21
Totaal in 2021 1.270.000 0,515% 47,73 49,74 45,21

Alle details in verband met het verwerven van eigen aandelen door Umicore kunnen hier geraadpleegd worden.


Voor meer informatie

Investor Relations

Saskia Dheedene        +32 2 227 72 21                                 saskia.dheedene@umicore.com

Eva Behaeghe            +32 2 227 70 68                                     eva.behaeghe@umicore.com

Aurélie Bultynck         +32 2 227 74 34                                    aurelie.bultynck@umicore.com