Vervreemding van eigen aandelen door Bekaert

Openbaarmaking conform artikel 8:6, § 1 van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

NV Bekaert SA (“ Bekaert ”) heeft buiten de beurs 29 908 eigen aandelen vervreemd naar aanleiding van de uitoefening van aandelenopties. Hierdoor is het totale aantal aandelen dat Bekaert bezit verminderd 3 653 334 naar 3 623 426.

AandelenoptieplanDatumAantal opties/aandelenUitoefenprijs (€)
SOP 2015-201717 maart 20212 65026,375
SOP 2015-201718 maart 20212 00026,375
SOP 2010-201418 maart 202166819,200
SOP 2010-201418 maart 20212 40025,380
SOP 2010-201418 maart 202117 10026,055
SOP 2010-201419 maart 20211 10026,055
SOP 2010-201422 maart 20212 10025,140
SOP 2010-201422 maart 20211 89019,200

Bijlage