KBC Groep: Resultaat van de kapitaalverhoging van KBC Groep NV voor het personeel en gevolgen in het kader van de transparantiewetgeving

Persbericht
Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

Brussel, 21 december 2017, 18u

Resultaat van de kapitaalverhoging van KBC Groep NV voor het personeel en gevolgen in het kader van de transparantiewetgeving

De traditionele jaarlijkse kapitaalverhoging voor het personeel van KBC Groep NV en haar Belgische dochtervennootschappen heeft op 21 december 2017 geleid tot de volgende wijzigingen in het maatschappelijk kapitaal en het aantal aandelen/stemrechten van KBC Groep NV:

- Het maatschappelijk kapitaal is verhoogd met 784 687,80 euro tot 1 456 074 585,67 euro.

- Het totale aantal aandelen is gestegen met 225 485 tot 418 597 567 aandelen. Het totale aantal stemrechten is eveneens gestegen met 225 485 tot 418 597 567.

De meest recente informatie met betrekking tot het maatschappelijk kapitaal en het aantal uitstaande aandelen van KBC Groep NV is eveneens beschikbaar op www.kbc.com.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Wim Allegaert, directeur Investor Relations, KBC -groep
Tel +32 2 429 50 51  - E-mail: wim.allegaert@kbc.be

Viviane Huybrecht, directeur Corporate communicatie/woordvoerster KBC -groep
Tel +32 2 429 85 45  - E-mail: pressofficekbc@kbc.be

* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is.
 

KBC Group NV
Havenlaan 2 - 1080 Brussel
Viviane Huybrecht
Directeur Corporate
Communicatie /
woordvoerster
Tel. 02 429 85 45
 

 

Persdienst
Tel. 02 429 65 01
Tel. 02 429 29 15
Fax 02 429 81 60
E-mail: pressofficekbc@kbc.be
 

 

KBC persberichten zijn beschikbaar op www.kbc.com of kunnen verkregen worden door een mail te zenden naar pressofficekbc@kbc.be

 

Volg ons op www.twitter.com/kbc_group

Ga de echtheid van dit document na op www.kbc.com/nl/authenticity .


 

 

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/be49ce0c-daa6-4c91-91b0-8359aa893491