Solvay resultaten van het eerste kwartaal 2021: Sterke start van het jaar met dubbelcijferige groei in cash en EBITDA, en record EBITDA-marges

Registreer u hier voor de webcast van 15u00 CEST
Link naar financieel verslag

Solvay resultaten van het eerste kwartaal 2021
Sterke start van het jaar met dubbelcijferige groei in cash en EBITDA, en record EBITDA-marges

5 mei 2021 om 7.00 uur

Hoogtepunten

  • De netto-omzet in het eerste kwartaal van 2021 steeg organisch met 1,9% dankzij de sterke vraag in de automobielsector. De omzet van de Specialty Polymers lag organisch 10% hoger dan vorig jaar, de prestaties van Coatis waren bijzonder met 55% groei en het herstel in de mijnbouw deed de omzet van Technology Solutions met 15% stijgen, terwijl de omzet van Composite Materials 37% lager lag.
  • De netto-omzet, exclusief composieten en olie & gas die nog steeds voor uitdagingen staan, groeide met 8,6% organisch tegenover het eerste kwartaal van 2020.
  • In het eerste kwartaal werden structurele kostenbesparingen van €80 miljoen gerealiseerd, een stijging met 78% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020.
  • De onderliggende EBITDA voor Kw1 2021 steeg met 10,3% ten opzichte van Kw1 2020, en met 7% ten opzichte van Kw1 2019 (op vergelijkbare basis en ondanks een 3% lagere omzet), als gevolg van de aanzienlijke kostenbesparende maatregelen van de afgelopen 2 jaar. De onderliggende EBITDA-marge steeg tot een nieuw record van 24,6%, vooral dankzij een sterk herstel van het volume op de meeste markten en kostenmaatregelen. De stijging kwam er ondanks de negatieve impact van toenemende grondstof- en logistieke kosten en verstoringen van de toeleveringsketen ten gevolge van de stormen in de VS en de blokkering van het Suezkanaal. Dit is 1,6 en 2,4 procentpunten hoger dan respectievelijk het eerste kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2019.
  • De onderliggende nettowinst bedroeg €240 miljoen in het eerste kwartaal van 2021, een stijging met 1,8% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020.
  • De vrije kasstroom bedroeg in het eerste kwartaal van 2021 €282 miljoen, een stijging met 40% tegenover het eerste kwartaal van 2020. Dit weerspiegelt de niet aflatende discipline in het beheer van het werkkapitaal, ook al nam het activiteitenniveau toe, evenals de voordelen van de vermindering van schuld en pensioenlasten.
  • Er werd vooruitgang geboekt in de vereenvoudiging van de portefeuille, met de afronding van de desinvestering van vijf bedrijfsactiviteiten in het eerste kwartaal, en de laatste in het tweede kwartaal.
  • Er werd opnieuw geïnvesteerd in Solvay One Planet, met onder meer de beslissing om verder te investeren in de energietransitie in onze Duitse natriumcarbonaatfabriek in Rheinberg. Daardoor kan de vestiging niet alleen de laagste CO2-uitstoot ter wereld bereiken voor een natriumcarbonaatfabriek (ongeacht of het productieproces natuurlijk of synthetisch is), maar ook een aanzienlijke economische waarde creëren.
Onderliggend, in mlnKw1 2021Kw1 2020%organisch
Netto omzet2 3732 474-4,1%+1,9%
EBITDA583569+2,5%+10,3%
EBITDA-marge24,6%23,0%+1,6pp-
Vrije kasstroom aan Solvay aandeelhouders (voortgezette bedrijfsactiviteiten) 282202+39,8%-
Vrije kasstroom-omrekeningsratio (12 maanden)54,8%40,4%+14,4pp-

Commentaar van de CEO

“De resultaten over het eerste kwartaal weerspiegelen het aanhoudende economische herstel dat in veel van onze markten zichtbaar is. Ik ben blij om te zien dat onze gedisciplineerde structurele maatregelen van vorig jaar om onze kostenbasis te verlagen, een hoge kwaliteit van de winst mogelijk hebben gemaakt. We zijn ons ook blijven toespitsen op cashmanagement en hebben acht opeenvolgende kwartalen een positieve vrije kasstroom gegenereerd, een stijging met 40% op jaarbasis. Met het oog op de toekomst investeren we in onze groeiplatformen en in innovatie die op middellange termijn een duurzame omzetgroei zullen ondersteunen.”

Vooruitzichten 1

De EBITDA voor het volledige jaar 2021 wordt geraamd op €2,0 miljard à €2,2 miljard, en vrije kasstroom op ongeveer €650 miljoen, een stijging ten opzichte van de eerdere indicatie tussen €600 miljoen en €650 miljoen.

Wettelijke bepaling als bescherming tegen onredelijke aansprakelijkheidsstellingen

Dit persbericht kan toekomstgerichte informatie bevatten. Toekomstgerichte verklaringen beschrijven verwachtingen, plannen, strategieën, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. De verwezenlijking van toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht staan, is onderworpen aan en is afhankelijk van risico's en onzekerheden verbonden aan verschillende factoren, waaronder algemene economische factoren, schommelingen van interestvoeten en wisselkoersen; veranderende marktcondities, concurrentie op producten, de aard van de productontwikkeling, het effect van verwervingen en verkopen, herstructureringen, terugtrekkingen van producten; goedkeuringen door regelgevers, het all-in scenario van onderzoeks- en innovatieprojecten en andere ongebruikelijke zaken. Om deze reden kunnen de actuele of toekomstige resultaten wezenlijk afwijken van de resultaat die expliciet gemeld worden of impliciet besloten zijn in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Mochten bekende of onbekende risico's of onzekerheden zich voltrekken of mochten onze aannames onjuist blijken te zijn, dan kunnen de daadwerkelijke resultaten sterk afwijken van de verwachte resultaten. Solvay verplicht zich niet om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien.

Over Solvay Investor Relations

Resultsdocumentation
G.R.O.W. Strategy
Share information
Credit information
ESG information
Annual report
Webcasts, podcasts and presentations


1 Behoudens een verdere verslechtering als gevolg van een derde golf van Covid-19 in de tweede helft van het jaar.

 

Bijlages