Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving van Bank of Montreal

Gereglementeerde informatie
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 18 mei 2021

Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving van Bank of Montreal

Overeenkomstig de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, heeft Fagron een kennisgeving ontvangen van Bank of Montreal .

Kennisgeving van Bank of Montreal

  • Op 12 mei 2021 heeft Fagron een kennisgeving ontvangen dat het aandeelhouderschap van Bank of Montreal op 10 mei 2021 onder de kennisgevingsdrempel van 3% terecht is gekomen door de overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
  • De kennisgeving vindt plaats door een ‘moederonderneming of een controlerende persoon’.
  • Op 10 mei 2021 bezit Bank of Montreal in totaal 319.975 stemrechten.
  • Op basis van de noemer van 72.477.654 (totaal aantal stemrechten), bezit Bank of Montreal op 10 mei 0,44% van het totaal aantal stemrechten.
  • De kennisgeving van Bank of Montreal en de volledige keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden kunnen op investors.fagron.com worden geraadpleegd via deze link.

Voor meer informatie
Constantijn van Rietschoten
Chief Communications Officer
Tel. +31 6 53 69 15 85
constantijn.van.rietschoten@fagron.com


Open onderstaande link voor het persbericht:
Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving van Bank of Montreal