Intervest Offices & Warehouses - Resultaat van het keuzedividend in aandelen voor boekjaar 2020

De aandeelhouders van de gereglementeerde vastgoedvennootschap Intervest Offices & Warehouses hebben voor 56,5% van hun dividendgerechtigde aandelen geopteerd voor de inbreng van hun dividendrechten in ruil voor nieuwe aandelen in plaats van de uitbetaling van het dividend in cash.


Bijlage