Convenant Pensioenfondsen zet stappen voorwaarts

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft ondanks de coronapandemie vooruitgang geboekt. Uit de jaarrapportage 2020 blijkt dat kennis delen en samenwerking tussen de verschillende geledingen hun vruchten afwerpen. Dit geldt zowel voor de doelen van het Convenant in de breedte als voor resultaten op specifieke casussen.

Het Convenant kent een breed spoor en een diep spoor. In het brede spoor werken alle partijen van het Convenant samen om de deelnemende pensioenfondsen te ondersteunen bij de implementatie van de OESO-richtlijnen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s) in hun beleid en beleggingspraktijk. Dat betekent onderzoek doen naar mogelijke misstanden in de portefeuille en daarop handelen (due diligence).

Het diepe spoor is optioneel voor pensioenfondsen die de mogelijkheden hebben een stap verder te gaan op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en samenwerken in engagement. “Het doel is dat alle pensioenfondsen, ongeacht hun omvang, werk maken van due diligence,” zegt Femke de Vries, onafhankelijk voorzitter van het Convenant. “De pensioenfondsen staan voor grote uitdagingen om de komende jaren de convenantsdoelen te bereiken.

Belangrijke winst van het afgelopen jaar is dat het vertrouwen tussen partijen is gegroeid, zodat zij nog beter hun kennis delen en expertise inbrengen om stappen voorwaarts te zetten.” In de jaarrapportage staan de resultaten van 2020 beschreven en delen diverse vertegenwoordigers van de convenantspartijen hun inzichten via korte interviews.