ABLYNX KONDIGT WIJZIGING IN RAAD VAN BESTUUR AAN

8 januari 2018 - 17u30 Belgische tijd

GENT, België, 8 januari 2018 (17u30 Belgische tijd) - Ablynx NV [ Euronext Brussels en Nasdaq : ABLX] deelde vandaag mee dat Dr Peter Fellner, die het mandaat van Voorzitter waarnam sinds 2013[1], besloten heeft om met onmiddellijke ingang ontslag te nemen uit de Raad van Bestuur. Hij zal opgevolgd worden door Dr Bo Jesper Hansen, handelend als vaste vertegenwoordiger van Orfacare Consulting GmbH, die sinds 2013 niet-uitvoerend Bestuurder van Ablynx is, en die door de Raad van Bestuur van Ablynx unaniem verkozen werd tot nieuwe Voorzitter.

Dr Bo Jesper Hansen is een zeer ervaren oudgediende in de sector met aanzienlijke expertise op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van weesgeneesmiddelen, internationale marketing en commercialisering, en heeft uitgebreide kennis op vlak van regelgeving, farmacovigilantie, medische marketing en bedrijfsontwikkeling. Voorheen, tijdens zijn periode bij Swedish Orphan International AB vanaf 1993, en vervolgens als Chief Executive Officer en Bestuurslid vanaf 1998, liet Dr Hansen het bedrijf uitgroeien tot een internationale organisatie met meer dan 60 producten in heel Europa. Hij werd in 2010 uitvoerend Voorzitter na de fusie met Biovitrum.

Dr Hansen is momenteel Voorzitter van Laborie Inc., en is ook niet-uitvoerend Bestuurder van een aantal biotech- en farmabedrijven met inbegrip van Orphazyme ApS, Newron Pharmaceuticals SpA, CMC AB en Azanta A/S.

Dr Edwin Moses, Gedelegeerd Bestuurder van Ablynx , verklaarde:
"We hebben veel geluk om een uiterst geschikte opvolger als Bo Jesper te hebben, wat een vlotte overgang toelaat op dit belangrijke moment. Bo Jesper is de ideale persoon om de Raad van Bestuur verder te leiden, en zijn rijkdom aan ervaring is in het bijzonder relevant nu we de mogelijke goedkeuringen en wereldwijde lanceringen naderen van ons belangrijkste product in volledige eigendom, caplacizumab, naast het verderzetten van onze uitgebreide pijplijn. In naam van de Raad van Bestuur wens ik Peter te danken voor zijn leiderschap en bijdrage in de ontwikkeling van de Vennootschap over de laatste jaren en we wensen hem het beste met zijn toekomstige projecten."

Dr Bo Jesper Hansen voegde eraan toe:
"Ik ben zeer verheugd deze positie te aanvaarden nadat ik de afgelopen vier jaar met het Ablynx Bestuur heb samengewerkt. Na de positieve Fase III caplacizumab data en uiterst succesvolle NASDAQ IPO, is Ablynx getransformeerd en op weg om een wereldwijd leidinggevend onafhankelijk bedrijf in de gezondheidszorg te worden. Nu caplacizumab de zelfcommercialisering nadert, en Ablynx een brede en diverse pijplijn van boeiende producten met meerdere waardebepalende kantelpunten bezit, kijk ik vol vertrouwen uit naar de waarde die deze in de komende jaren kunnen toevoegen."

Vanaf 8 januari 2018, is de samenstelling van het Bestuur van Ablynx als volgt:

  • Bo Jesper Hansen, Voorzitter van de Raad van Bestuur, handelend als vaste vertegenwoordiger van Orfacare Consulting GmbH
  • Edwin Moses, Bestuurder en Gedelegeerd Bestuurder
  • Russell G. Greig, onafhankelijk Bestuurder, handelend als vaste vertegenwoordiger van Greig Biotechnology Global Consulting Inc.
  • William Jenkins, onafhankelijk Bestuurder, handelend als vertegenwoordiger van de eenmanszaak William Jenkins Pharma Consulting
  • Catherine Moukheibir, onafhankelijk Bestuurder
  • Remi Vermeiren, onafhankelijk Bestuurder
  • Lutgart Van den Berghe, onafhankelijk Bestuurder, handelend als vaste vertegenwoordiger van NV Feadon
  • Hilde Windels, onafhankelijk Bestuurder, handelend als vaste vertegenwoordiger van Hilde Windels BVBA

Over Ablynx

Ablynx is een biofarmaceutische onderneming actief in de ontwikkeling van Nanobodies®, gepatenteerde therapeutische eiwitten gebaseerd op enkel-keten antilichaamfragmenten die de voordelen combineren van medicijnen gebaseerd op conventionele antilichamen en kleine chemische moleculen. Ablynx is toegewijd om nieuwe medicijnen te ontwikkelen die een duidelijk verschil kunnen maken voor de samenleving. De Vennootschap heeft vandaag meer dan 45 programma's in eigen ontwikkeling en met partners in diverse therapeutische indicaties zoals inflammatie, hematologie, immuno-oncologie, oncologie en ademhalingsziekten. Ablynx heeft overeenkomsten met verscheidene farmaceutische bedrijven waaronder AbbVie; Boehringer Ingelheim; Eddingpharm; Merck KGaA & Co., Inc., Kenilworth, New Jersey, VS; Merck KGaA KGaA; Novartis ; Novo Nordisk ; Sanofi en Taisho Pharmaceutical. De onderneming is gevestigd in Gent, België. Meer informatie is te vinden op www.ablynx.com.

Voor bijkomende informatie, gelieve contact op te nemen met

Ablynx :

Dr Edwin Moses
Gedelegeerd Bestuurder
t:   +32 (0)9 262 00 07
m: +32 (0)473 39 50 68
e:  edwin.moses@ablynx.com

Lies Vanneste
Director Investor Relations
t:   +32 (0)9 262 01 37
m: +32 (0)498 05 35 79
e:  lies.vanneste@ablynx.com

Volg ons op Twitter @AblynxABLX

Ablynx 's media relaties:
Consilium Strategic Communications
Mary-Jane Elliott, Philippa Gardner, Sukaina Virji
t:  +44 (0)20 3709 5700
e:  ablynx@consilium-comms.com

Disclaimer
Bepaalde verklaringen, overtuigingen en meningen uitgedrukt in dit document zijn toekomstgericht en weerspiegelen de huidige verwachtingen en projecties van de Vennootschap of, naargelang het geval, de bestuurders van de Vennootschap, over toekomstige gebeurtenissen. Uit hun aard houden toekomstgerichte verklaringen een aantal risico's, onzekerheden en vooronderstellingen in die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten of gebeurtenissen wezenlijk verschillen van deze uitgedrukt of gesuggereerd door de toekomstgerichte verklaringen. Deze risico's, onzekerheden en vooronderstellingen zouden een nadelige invloed kunnen hebben op de uitkomst en de financiële gevolgen van de plannen en gebeurtenissen die hierin worden beschreven. Heel wat factoren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wijzigingen in de vraag, de concurrentie en de technologie, kunnen tot gevolg hebben dat werkelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten wezenlijk verschillen van enige geanticipeerde ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen opgenomen in dit document aangaande tendensen of activiteiten uit het verleden mogen niet worden beschouwd als een verklaring dat dergelijke tendensen of activiteiten zich zullen voortzetten in de toekomst. Bijgevolg verklaart de Vennootschap uitdrukkelijk geen enkele verplichting of verbintenis op zich te nemen om enige update of herziening van enige toekomstgerichte verklaring opgenomen in dit document openbaar te maken ten gevolge van enige wijziging in de verwachtingen of enige wijziging in gebeurtenissen, voorwaarden, vooronderstellingen of omstandigheden waarop de toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd. Noch de Vennootschap, noch haar raadgevers of vertegenwoordigers, noch enige moeder- of dochteronderneming of enige bedrijfsleider of werknemer daarvan, waarborgen dat de vooronderstellingen die aan de basis liggen van dergelijke toekomstgerichte verklaringen geen vergissingen bevatten, en geen van hen aanvaardt enige verantwoordelijkheid voor de toekomstige juistheid van de toekomstgerichte verklaringen opgenomen in dit document, of voor het zich daadwerkelijk voordoen van de voorspelde ontwikkelingen. U dient geen ongepast vertrouwen te stellen in toekomstgerichte verklaringen, die enkel gelden op datum van dit document.
[1] Huidige termijn tot 2018


Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2b37c80a-6d6c-41a4-80bc-f35b45f8d960