Nyrstar NV: Publicatie van de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 2020, procedure voor aandeelhouders om voorstellen in te dienen voor onafhankelijke kandidaat-bestuurders en datum van de tweede buitengewon

Gereglementeerde informatie

Nyrstar NV: Publicatie van de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 2020, procedure voor aandeelhouders om voorstellen in te dienen voor onafhankelijke kandidaat-bestuurders en datum van de tweede buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

14 juli 2021 om 18.00 uur CEST

Nyrstar NV (de “Vennootschap”) heeft vandaag de notulen gepubliceerd van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 2020 die werd gehouden op 29 juni 2021 om 11.00 uur CEST (de “GAV”). Door het verkrijgen van de wettelijk vereiste goedkeuring van de aandeelhouders die ten minste een tiende van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, heeft de GAV de raad van bestuur van de Vennootschap de opdracht gegeven om een bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen voor de benoeming van één of meer onafhankelijke bestuurders. De Vennootschap herinnert de aandeelhouders eraan dat een of meer aandeelhouders die minstens 3% bezitten van het kapitaal van de Vennootschap, de mogelijkheid hebben om, uiterlijk 20 dagen na de datum van de GAV, onafhankelijke kandidaat-bestuurders voor te dragen, waarvan zij de identiteit en het curriculum vitae schriftelijk kunnen meedelen aan de Vennootschap per post op de zetel (Zinkstraat 1, 2490 Balen, België, t.a.v. de Company Secretary) en per e-mail aan registrations@nyrstar.com

Daarnaast kondigt de Vennootschap aan dat de tweede buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap (de “Tweede BAV”) zal worden gehouden op 23 augustus 2021 om te beslissen over het agendapunt van de eerste buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 29 juni 2021 (de “Eerste BAV”), aangezien het aanwezigheidsquorum dat vereist is voor het agendapunt van de Eerste BAV niet werd gehaald. De Tweede BAV zal aanvangen om 14.00 uur CEST en zal, onder voorbehoud van en mits strikte naleving van (wijzigingen in) de toepasselijke overheidsmaatregelen en regelgeving die van kracht zijn om de Covid-19 pandemie te bestrijden en in te perken, evenals de Covid-19 gezondheidsmaatregelen (waaronder het niet vertonen van symptomen, het dragen van een mondmasker, het houden van een afstand van 1,5 meter van elkaar en handen ontsmetten, alsmede andere passende maatregelen), fysiek worden gehouden te Brussels Expo, Paleis 11, Room 1122, Belgiëplein 1, 1020 Brussel, België. Afhankelijk van de evolutie van de huidige geldende overheidsmaatregelen en regelgeving ter bestrijding en inperking van de Covid-19 pandemie in de komende weken, kan de Vennootschap verder via persbericht communiceren over de deelname en de organisatie van de algemene vergadering van aandeelhouders op de website van de Vennootschap.  De bijeenroeping voor de Tweede BAV zal worden gepubliceerd op 23 juli 2021.

Over Nyrstar NV
De Vennootschap werd opgericht in België en heeft, na voltooiing van de herkapitalisatie/herstructurering een 2% participatie in de Nyrstar Groep. De Vennootschap is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar : www.nyrstar.be.

Neem voor meer informatie contact op met:

Anthony Simms -       Head of External Affairs & Legal      M: +41 79 722 2152  anthony.simms@nyrstar.com

Bijlage