KBC Groep: Resultaat tweede kwartaal van 793 miljoen euro

Persbericht

Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

 

 

Brussel, 5 augustus 2021 (07u00 CEST)

KBC Groep: Resultaat tweede kwartaal van 793 miljoen euro

 

In veel landen draait de grootschalige uitrol van vaccins, die in het eerste kwartaal van 2021 van start is gegaan, nu op volle toeren. Hoewel voorzichtigheid nog steeds geboden is, is het algemene gevoel er een van anticipatie op een langverwachte, volledige hervatting van de sociale activiteiten, en optimisme voor een wereldwijd economisch herstel. Vanaf het begin van deze crisis, bijna anderhalf jaar geleden, hebben we de verantwoordelijkheid genomen om de gezondheid van ons personeel en onze klanten te beschermen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de dienstverlening wordt voortgezet. We hebben ook nauw samengewerkt met overheidsinstanties om alle klanten die door het coronavirus zijn getroffen te ondersteunen met diverse maatregelen, zoals betalingsuitstel voor leningen. Bovenop de onrust door de coronacrisis werden verschillende gebieden in Europa recent getroffen door extreme weersomstandigheden. Delen van Tsjechië werden in juni getroffen door een tornado, terwijl een aantal Belgische provincies onlangs te lijden hadden onder de verwoestende gevolgen van zware overstromingen. Onze gedachten gaan uit naar de duizenden mensen die door deze rampen werden getroffen.

Meer dan ooit geloven we dat de wereld na deze crisissen duurzamer moet zijn. We werken onverminderd voort om bij te dragen aan dat scenario en zetten ons volledig in om klimaatverandering bovenaan onze agenda te plaatsen. In dat opzicht zijn we er, na de geleidelijke vermindering van onze directe blootstelling aan de steenkoolsector sinds 2016, uiteindelijk in geslaagd om onze resterende directe blootstelling aan steenkool in juni 2021 helemaal af te bouwen, ruim zes maanden eerder dan ons eigen tijdschema. Tegelijkertijd blijven we ons inspannen om investeringen in groene energie-infrastructuur te ondersteunen. In het afgelopen kwartaal hebben we bijvoorbeeld een belangrijke, nieuwe projectfinancieringstransactie gesloten voor het eerste Belgische subsidievrije windmolenpark in Gent. Dat past in onze algemene doelstelling om het aandeel hernieuwbare energiebronnen in onze kredietportefeuille aan de energiesector tegen 2030 op te voeren naar 65%.

Met een nettoresultaat van 793 miljoen euro hebben we het afgelopen kwartaal een uitstekend financieel resultaat geboekt. De totale opbrengsten daalden lichtjes ten opzichte van het vorige kwartaal, vooral door een lager trading- en reëlewaarderesultaat. De nettorente-inkomsten en de nettoprovisie-inkomsten zijn echter gestegen ten opzichte van het vorige kwartaal, evenals de verdiende schadeverzekeringspremies en de verkoop van levensverzekeringen. De kosten lagen beduidend lager, aangezien het grootste deel van de bankenheffingen voor het volledige jaar in het vorige kwartaal geboekt werd. Bovendien konden we een aanzienlijk bedrag van eerder geboekte waardeverminderingen op kredieten terugnemen. Onze solvabiliteit bleef zeer sterk met een common equity ratio van 17,5% op fully loaded basis. Het is de intentie van onze Raad van Bestuur om in november 2021 een bijkomend brutodividend van 2 euro per aandeel uit te keren voor het boekjaar 2020 en – in lijn met ons algemene dividendbeleid - een interimdividend van 1 euro uit te keren als voorschot op het totale dividend voor het boekjaar 2021.

Tot slot wil ik alle stakeholders die ons hun vertrouwen blijven schenken bedanken. Ik wil in het bijzonder mijn waardering uitspreken voor al onze medewerkers, die er voor hebben gezorgd dat onze groep in deze uitdagende tijden solide en efficiënt kon blijven werken en onze klanten kwalitatief hoogwaardige diensten kon blijven verlenen. We brengen die waardering tot uiting door een uitzonderlijke covid-bonus toe te kennen aan alle medewerkers als erkenning voor hun niet aflatende inspanningen om ervoor te zorgen dat onze groep de referentie in bankverzekeren blijft in al onze thuismarkten.

Johan Thijs

Chief Executive Officer

Volledig persbericht in de bijlage

Bijlages