TiGenix: Transparantiekennisgevingen overeenkomstig Artikel 14 van de wet van 2 mei 2007

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
PERSBERICHT

Transparantiekennisgevingen overeenkomstig Artikel 14 van de wet van 2 mei 2007

Leuven (BELGIË) - 16 januari 2018, 22:00u CET - TiGenix NV ( Euronext Brussels en Nasdaq : TIG; "TiGenix") kondigt vandaag aan dat het transparantiekennisgevingen heeft ontvangen overeenkomstig artikel 14 van de Belgische wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen.

Samenvatting van de kennisgevingen

Het betreft de volgende twee kennisgevingen:

  • Op 11 januari 2018 ontving TiGenix een transparantiekennisgeving van Bank of America , volgend op de verwerving van stemrechtverlenende effecten of stemrechten en de verwerving van gelijkgestelde financiële instrumenten op 5 januari 2018, waarna Bank of America (via haar gecontroleerde vennootschappen Merrill Lynch International, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated en Bank of America , National Association) 13.424.331 stemrechten heeft in TiGenix en 1.068.270 stemrechten in TiGenix die kunnen worden verworven bij de uitoefening van de financiële instrumenten (samen 5,28% van het totaal aantal stemrechten). Ten gevolge hiervan werd de drempel van 5% overschreden.
  • Op 12 januari 2018 ontving TiGenix een transparantiekennisgeving van Sand Grove Capital Management LLP, volgend op de verwerving van stemrechtverlenende effecten of stemrechten op 8 januari 2018, waarna Sand Grove Capital Management LLP 19.173.231 stemrechten heeft in TiGenix (6,99% van het totaal aantal stemrechten). Ten gevolge hiervan werd de drempel van 5% overschreden.

1. Inhoud van de kennisgeving door Bank of America

Datum van de kennisgeving: 11 januari 2018.

Reden van de kennisgeving: verwerving van stemrechtverlenende effecten of stemrechten/verwerving van gelijkgestelde financiële instrumenten

Kennisgevingsplichtige persoon: Bank of America (met adres te Wilmington, D.E., VSA), die een moederonderneming/controlerende persoon is.

Datum waarop de drempel werd overschreden: 5 januari 2018.

Overschreden drempel: 5%.

Noemer: 274.287.190.

Details van de kennisgeving: volgend op de verwerving van stemrechtverlenende effecten of stemrechten en de verwerving van gelijkgestelde financiële instrumenten, was het aantal stemrechten als volgt:

  • Bank of America had 0 stemrechtverlenende effecten;
  • Merrill Lynch International had 13.401.771 stemrechtverlenende effecten (4,89% van het totaal aantal stemrechten);
  • Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated had 5.100 stemrechtverlenende effecten (0% van het totaal aantal stemrechten);
  • Bank of America , National Association had 17.460 stemrechtverlenende effecten (0,01% van het totaal aantal stemrechten),

en het aantal gelijkgestelde financiële instrumenten was als volgt:

  • Merrill Lynch International had 1.068.270 stemrechten die kunnen worden verworven bij de uitoefening van de instrumenten (rights of recall) (0,39% van het totaal aantal stemrechten).

Totaal: 13.424.331 stemrechten en 1.068.270 stemrechten die kunnen worden verworven bij de uitoefening van het instrument (5,28% van het totaal aantal stemrechten).

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelnemingen daadwerkelijk worden gehouden: Merrill Lynch International, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated en Bank of America , National Association worden gecontroleerd door Bank of America . Bank of America is geen gecontroleerde entiteit.

***

2. Inhoud van de kennisgeving door Sand Grove Capital Management LLP

Datum van de kennisgeving: 12 januari 2018.

Reden van de kennisgeving: verwerving van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.

Kennisgevingsplichtige persoon: Sand Grove Capital Management LLP (met adres te 4e verdieping, 35 Dover Street, Londen W1S 4NQ, VK), een persoon die alleen kennis geeft.

Datum waarop de drempel werd overschreden: 8 januari 2018.

Overschreden drempel: 5%.

Noemer: 274.287.190.

Details van de kennisgeving: volgend op de verwerving van stemrechtverlenende effecten of stemrechten, was het aantal stemrechten als volgt:

  • Sand Grove Capital Management LLP had 19.173.231 stemrechtverlenende effecten (6,99% van het totaal aantal stemrechten).

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: Sand Grove Capital Management LLP is geen gecontroleerde entiteit.

Bijkomende informatie: Sand Grove Capital Management LLP is de investment manager van Sand Grove Opportunities Master Fund Ltd en Sand Grove Tactical Fund LP. Sand Grove Capital Management LLP kan de stemrechten discretionair uitoefenen zonder enige instructies van haar cliënten.

Dit persbericht en de hogergenoemde kennisgevingen kunnen worden geraadpleegd op onze website:

- persbericht: http://tigenix.com/news-media/press-releases/  

- kennisgevingen: http://tigenix.com/investors/share-information/shareholder-overview/

Voor meer informatie

TiGenix
Claudia Jiménez
Senior Director Investor Relations and Communications
Tel: +34918049264
Claudia.jimenez@tigenix.com

Over TiGenix

TiGenix NV ( Euronext Brussels en NASDAQ: TIG) is een geavanceerd biofarmaceutisch bedrijf dat nieuwe behandelingen ontwikkelt voor ernstige medische aandoeningen door de ontstekingsremmende eigenschappen van allogene, of van een donor afkomstige, stamcellen te gebruiken.

Het hoofdproduct van TiGenix, Cx601, heeft met succes een klinisch fase III-onderzoek in Europa afgerond voor de behandeling van complexe perianale fistels, een ernstige en verzwakkende complicatie van de ziekte van Crohn. Cx601 heeft in december 2017 een positief advies gekregen van het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP). Parallel hieraan lanceerde het bedrijf in 2017 een wereldwijde fase III studie ter ondersteuning van een Amerikaanse aanvraag voor een licentie voor een biologisch middel (Biologics License Application, BLA). TiGenix heeft een licentieovereenkomst gesloten met Takeda, een internationaal farmaceutisch bedrijf dat actief is op het gebied van de gastro-enterologie, waardoor Takeda de exclusieve rechten heeft verworven om Cx601 buiten de VS te ontwikkelen en op de markt te brengen voor complexe perianale fistels. Het tweede uit vetweefsel afkomstig product van TiGenix, Cx611, doorloopt een fase I/II-onderzoek bij ernstige sepsis, een belangrijke oorzaak van sterfte in de ontwikkelde wereld. TiGenix heeft haar hoofdzetel in Leuven en heeft vestigingen in Madrid (Spanje) en Cambridge, Massachusetts (VS). Voor meer informatie, zie http://www.tigenix.com.