Trading update 30 september 2021

TERUG NAAR GOEDE BEZOEKERSAANTALLEN IN DE WINKELCENTRA, GOEDE PRESTATIES VAN DE HUURDERS VAN DE PORTEFEUILLE EN BEVESTIGING VAN DE INDICATIE VAN RESULTAAT PER AANDEEL.

Netto huurresultaat stijgt met € 1,4 mln tot € 38,6 mln per 30 september 2021;
Lichte stijging van de reële waarde van de portefeuille vastgoedbeleggingen ten opzichte van 30 juni 2021  (+€ 2,9 mln of +0,3%);
Stabiliteit van de EPRA-bezettingsgraad van de winkelcentra (96,0%) ten opzichte van 30 juni 2021 (96,2%);
Hoge invorderingspercentage (96,7%) voor het derde kwartaal 2021;
Bevestiging van de indicatie van netto resultaat van kernactiviteiten per aandeel op € 4,30.

Bijlage