Solide groei van de EBITDAaL dankzij sterk mobiel commercieel momentum en aanhoudende kostenbeheersing

 Persbericht
Embargo tot 21 oktober 2021 om 7.00 u.
Gereglementeerde informatie – Voorwetenschap

Financiële informatie voor het derde kwartaal en de eerste negen maanden van 2021

Solide groei van de EBITDAaL dankzij sterk mobiel commercieel momentum
en aanhoudende kostenbeheersing

 • Aantal mobiele postpaidklanten +3,9% j-o-j / Aantal kabelklanten +25,5% j-o-j
 • Omzet in Kw3 +3,3% j-o-j / Omzet uit retaildiensten in Kw3: +4,8% j-o-j
 • EBITDAaL in Kw3 +8,1% j-o-j (sinds begin 2021: +8,5%)
Operationele hoogtepunten in Kw3
 • Sterke groei van het aantal netto nieuwe mobiele klanten. Het aantal mobiele postpaidklanten steeg met 37 duizend tot 2,7 miljoen abonnees, mede dankzij de aantrekkelijkheid van de Go-portefeuille, vooral nadat Go Plus in juni een databoost had gekregen.
 • Love- en Home-formules blijven gestaag groeien. Het aantal kabelklanten steeg in Kw3 met 17 duizend tot 382 duizend klanten (+25,5% j-o-j).
 • De ARPO uit convergente b2c-aanbiedingen daalde met 3,1% j-o-j tot 73,1 euro door de kortingen op mobiele tariefplannen in het convergente segment.
 • De ARPO uit abonnementen met alleen mobiele diensten bleef stabiel op 20,5 euro.


Operationele kerncijfers van Orange Belgium    
  Kw3 2020 Kw3 2021 Variatie
Klanten met een mobiel abonnement (in '000) 2 615 2 718 3,9%
nettotoevoegingen (in '000) 21 37 75,8%
ARPO uit abonnementen met alleen mobiele diensten (€ per maand) 20,5 20,5 -0,3%
Kabelklanten (in '000) 305 382 25,5%
nettotoevoegingen (in '000) 17 17 -1,1%
ARPO uit convergente b2c-aanbiedingen (€ per maand) 75,4 73,1 -3,1%
       


Financiële hoogtepunten in Kw3
 • De omzet steeg met 3,3% j-o-j tot 346,3 miljoen euro, wat voornamelijk wordt verklaard door de hogere omzet uit retaildiensten en de hogere groothandelsinkomsten. Net als in vorige kwartalen bleef de omzet uit retaildiensten groeien (+4,8% j-o-j), voornamelijk dankzij de omzet uit convergente diensten (+14,6% j-o-j). De omzetgroei is ook te danken aan een aanzienlijke stijging in roaming van zowel klanten als bezoekers.
 • De EBITDAaL steeg met 8,1% j-o-j tot 96,7 miljoen euro. Die stijging was voornamelijk toe te schrijven aan de hogere omzet uit retaildiensten en de aanhoudende kostenbeheersing. De EBITDAaL-marge bereikte 27,9%.
 • De eCapex sloten af op 40,2 miljoen euro, iets onder het resultaat van Kw3 2020 door een seizoensgebonden effect. In Kw4 wordt er een inhaalbeweging verwacht door de implementatie van de overeenkomst over het gedeelde RAN.


Geconsolideerde kerncijfers van de Orange Belgium-groep (in € m)          
  gerap-   gerap- gerap-   gerap-
  porteerd   porteerd porteerd   porteerd
in miljoen euro Kw3 2020 Kw3 2021 Variatie 9M 2020 9M 2021 Variatie
Omzet 335,3 346,3 3,3% 971,9 1 002,1 3,1%
Omzet uit retaildiensten 230,6 241,7 4,8% 676,4 702,5 3,9%
           
EBITDAaL 89,4 96,7 8,1% 237,6 257,9 8,5%
marge als % van de omzet 26,7% 27,9% 126 bp 24,4% 25,7% 129 bp
eCapex1 -41,9 -40,2 -4,1% -106,8 -121,5 13,8%
Operationele kasstroom2 47,5 56,5 18,9% 130,7 136,3 4,3%
           
Netto financiële schuld 135,3 63,3   135,3 63,3  
             
 1. De eCapex omvatten geen licentievergoedingen. In Kw1 en Kw3 2021 betaalde Orange Belgium elk kwartaal 10,9 miljoen euro aan licentievergoedingen.
 2. Operationele kasstroom gedefinieerd als EBITDAaL – eCapex, zonder licentievergoedingen

Xavier Pichon, Chief Executive Officer:

Orange Belgium is in het derde kwartaal solide commerciële prestaties blijven leveren, mede dankzij de recente verbeteringen aan de Go-portefeuille en de continue groei van onze convergente formules.

Bovendien blijft Orange Belgium zich op de markt onderscheiden met een steeds uitgebreider aanbod van waardeproposities om in te spelen op de steeds veranderende behoeften van klanten.

We lanceerden met succes Orange TV Lite, waarmee klanten zonder een volledig tv-abonnement of decoder een aantal tv-zenders kunnen streamen, en hey!, ons nieuwe 100% digitale merk voor internetsavvy klanten die hun hele leven het liefst volledig digitaal regelen.

Antoine Chouc, Chief Financial Officer:

Onze positieve commerciële prestaties hebben ook overeenstemmende financiële resultaten opgeleverd. In vergelijking met vorig jaar is onze omzet met 3,3% gestegen, voornamelijk dankzij de hogere omzet uit retaildiensten en de groei van de groothandelsinkomsten.

De combinatie van een hogere omzet uit retaildiensten en onze aanhoudende kostenbeheersingsinspanningen hebben voor dit kwartaal tot een uitstekende EBITDAaL geleid. We verwachten dat de eCapex in het laatste kwartaal van het jaar een inhaalbeweging zullen inzetten.

In het licht van deze resultaten, en gezien de verbeterde context op het vlak van de volksgezondheid, verwachten we onze EBITDAaL-vooruitzichten licht te overtreffen. Onze vooruitzichten voor de omzet en de eCapex blijven ongewijzigd.

Bijlage