ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 343 miljoen over derde kwartaal van 2021

ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 343 miljoen over derde kwartaal van 2021

  • Nettowinst van EUR 343 miljoen; rendement op eigen vermogen 6,5% in Q3 2021, 7,8% exclusief CIB non-core
  • Sterke groei provisiebaten van 19%, exclusief CIB non-core, terwijl de druk op spaarmarges aanhoudt
  • Vraag naar kredieten vertoonde tekenen van herstel; zakelijke kredieten en hypotheekportefeuille groeiden
  • Cost-of-risk voor het jaar komt naar verwachting uit op rond de nul in een aanhoudend gunstig kredietklimaat
  • Sterke kapitaalpositie, Basel III CET1 ratio van 17,8% (Basel IV CET1 van circa 16%); constructieve dialoog met toezichthouder over potentiële inkopen eigen aandelen

Robert Swaak, CEO:

De ontwikkelingen in het derde kwartaal zijn bemoedigend: de Nederlandse samenleving is weer grotendeels open en de steunmaatregelen van de overheid zijn stopgezet, maar het stijgend aantal coronabesmettingen blijft een zorg. De vraag naar kredieten vertoonde tekenen van herstel en zowel onze hypotheekportefeuille als de zakelijke kredieten groeiden. Onze klanten richten zich steeds meer op de toekomst en we zijn er om ze daarbij te ondersteunen. We maken stappen met het uitvoeren van onze agenda: we lopen ruimschoots voor op schema wat betreft de afbouw van de niet-kernactiviteiten van CIB, we hebben het slotdividend over 2019 uitgekeerd, we hebben een compensatieregeling afgesproken voor doorlopende consumptieve kredieten en we vereenvoudigen onze organisatiestructuur.

De nettowinst over het derde kwartaal van 2021 bedroeg EUR 343 miljoen. Daarmee kwam het rendement op eigen vermogen uit op 6,5% (7,8% exclusief CIB non-core) ondanks de aanhoudende druk op onze netto rentebaten en voorziening van EUR 217 miljoen voor doorlopende consumptieve kredieten. Terwijl de druk op de spaarmarges en de afbouw van de niet-kernactiviteiten van CIB voorduren, bleef ons operationeel resultaat solide en verbeterden onze provisiebaten met 19% (exclusief CIB non-core). We zagen een kleine netto vrijval van de kredietvoorzieningen van EUR 12 miljoen in een aanhoudend gunstig kredietklimaat. We verwachten dat de cost-of-risk voor het jaar 2021 rond de nul uitkomt. Onze kapitaalpositie blijft zeer sterk, met een Basel III CET1 ratio van 17,8% (Basel IV circa 16%). We voeren een constructieve dialoog met de toezichthouder over potentiële inkopen van eigen aandelen na de publicatie van de jaarcijfers over 2021.

We zijn een persoonlijke bank in de digitale tijd, en met onze strategische pijlers – klantervaring, duurzaamheid en toekomstbestendige bank – als leidraad. We brengen gemak in het dagelijkse leven van klanten en deskundigheid wanneer het ertoe doet. Onze digitale assistent Anna helpt klanten bij hun dagelijkse bankzaken – ze behandelt al de helft van alle verzoeken via de chat. Zo wordt onze dienstverlening efficiënter en persoonlijker en kunnen onze adviseurs zich richten op expertise. We moedigen onze klanten aan hun woningen energiezuiniger te maken en bieden nu ook duurzaamheidskortingen voor woningen met energielabel B. Ik ben erg blij dat ons ESG klantvermogen (conform de definities en rapportages van de Sustainable Finance Disclosure Regulation) is gegroeid naar EUR 39 miljard. We bouwen aan een toekomstbestendige, digitale bank en verplaatsen steeds meer van onze diensten naar onze mobiel bankieren app, zoals geld opnemen bij geldautomaten.

Kerncijfers en indicatoren
(in EUR miljoen)
Q3 2021 Q3 2020 Mutatie Q2 2021 Mutatie 9m 2021 9m 2020 Mutatie
Operationele baten 1.734 2.207 -21% 1.732   5.313 6.115 -13%
Operationele lasten 1.301 1.357 -4% 1.228 6% 4.372 3.856 13%
Operationeel resultaat 432 850 -49% 504 -14% 940 2.260 -58%
Voorzieningen op financiële instrumenten -12 270   -79 -85% -168 2.083  
Belastingen 102 279 -64% 190 -47% 426 275 55%
Winst/(verlies) over de periode 343 301 14% 393 -13% 682 -99  
                 
Cost/income ratio 75,1% 61,5%   70,9%   82,3% 63,0%  
Rendement op gemiddeld eigen vermogen1 6,5% 5,6%   7,6%   4,2% -1,3%  
CET1 ratio 17,8% 17,2%   18,3%   17,8% 17,2%  
1 Op basis van nettowinst voor de periode die toekomt aan de aandeelhouders  


ABN AMRO Press Office
Jarco de Swart
pressrelations@nl.abnamro.com
+31 20 6288900
ABN AMRO Investor Relations
Ferdinand Vaandrager
investorrelations@nl.abnamro.com
+31 20 6282282

 

 

Dit persbericht is gepubliceerd door ABN AMRO Bank N.V. en bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7, leden 1 tot en met 4, van de Verordening (EU) nr. 596/2014 (Verordening Marktmisbruik).


 

 

 

Bijlage