VGP NV: Openbaarmaking Conform de Wet van 2 mei 2007 - Transparantiewetgeving: Transparantiekennisgeving door Dhr. Jan Van Geet

Persbericht
Gereglementeerde informatie
Antwerpen, 9 december 2021– 19:00 CET

VGP NV heeft een op 8 december 2021 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen, waaruit blijkt dat, ingevolge de uitgifte van nieuwe aandelen door VGP NV naar aanleiding van een kapitaalverhoging van 29 november 2021, (i) Little Rock SA nu 24,43% van de stemrechten van VGP NV bezit, (ii) Alsgard SA nu 14,84% van de stemrechten van VGP NV bezit, en (iii) Tomanvi SCA nu 1,49% van de stemrechten van VGP NV bezit. Aldus werd de deelnemingsdrempel van Alsgard SA van 15% onderschreden.

Jan Van Geet, Little Rock SA, Alsgard SA en Tomanvi SCA bezitten samen nu 40,76% van de stemrechten van VGP  NV.

De op 8 december 2021 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:

  • Reden van de kennisgeving:

          Passieve drempeloverschrijding.

  • Kennisgeving door:

          Een moederonderneming of een controlerende persoon.

  • Kennisgevingsplichtige persoon:

          Jan Van Geet

          Little Rock SA, 25 Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Luxemburg

          Alsgard SA, 25 Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Luxemburg

          Tomanvi SCA, 25 Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Luxemburg

  • Transactiedatum:

1 december 2021.

  • Overschreden drempel:

15%.

  • Noemer:

32.486.418.

  • Details van de kennisgeving:

 Vorige kennisgevingNa de transactie
 Aantal stemrechtenAantal stemrechten% stemrechten
Jan Van Geet000,00%
Little Rock SA8.420.3077.936.10224,43%
Alsgard SA4.819.8284.819.82814,84%
Tomanvi SCA 484.2051,49%
Totaal13.240.13513.240.13540,76%
  • Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden:

Little Rock SA (voorheen JVG Invest SA), Alsgard SA en Tomanvi SCA worden exclusief gecontroleerd door de heer Jan Van Geet.

Over VGP

VGP N.V. is een toonaangevende pan-Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed. VGP werkt volgens een volledig geïntegreerd businessmodel met capaciteiten en uitgebreide ervaring in de hele waardeketen. De Groep heeft een grondbank (in eigendom of vastgelegd) van 10,49 miljoen m². De strategische focus ligt op de ontwikkeling van logistieke en semi-industriële businessparken. VGP , opgericht in 1998 als een familiebedrijf in Tsjechië, heeft vandaag ongeveer 350 medewerkers in dienst en is actief in 12 Europese landen zowel voor eigen rekening als voor rekening van verschillende joint ventures. Per juni 2021 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP , inclusief de joint ventures tegen 100%, € 4,48 miljard en het bedrijf had een Netto Vermogenswaarde (EPRA NAW) van € 1.51 miljard. VGP staat genoteerd op Euronext Brussel (ISIN: BE0003878957).

Bijlage