Befimmo NV : Transparantieverklaring

Conform de wet van 2 mei 2007 op de bekendmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, publiceert Befimmo de volgende informatie:

De statuten van de Vennootschap voorzien een statutaire verklaringsdrempel van 3% voor de toepassing van de wettelijke regels in verband met de bekendmaking van belangrijke deelnemingen. Befimmo heeft een transparantieverklaring opgesteld, na de drempel van 5% te hebben overschreden op 15 december 2021, in het kader van het liquiditeitscontract dat ze heeft toevertrouwd aan Kepler Cheuvreux.


Klik hier om het persbericht te raadplegen:

Bijlage