Van Lanschot Kempen compenseert klanten voor te veel betaalde variabele rente over consumptief doorlopend krediet

’s-Hertogenbosch/Amsterdam, 28 januari 2022

In lijn met eerdere uitspraken van het Kifid zal Van Lanschot Kempen haar (voormalige) klanten compenseren voor te veel betaalde variabele rente over consumptief doorlopend krediet. De afgelopen maanden heeft Van Lanschot Kempen onderzocht bij welke (voormalige) klanten dit zich heeft voorgedaan. 

Uit het onderzoek blijkt dat bij een aantal (voormalige) klanten de variabele rente niet altijd op de juiste manier heeft meebewogen met de geldende marktrente. De groep klanten waar zich dit heeft voorgedaan is beperkt, omdat wij ons als onafhankelijke wealth manager voornamelijk richten op de groei van het vermogen van onze klanten en minder op consumptief doorlopend krediet.

Van Lanschot Kempen heeft voor de compensatieregeling en voor de kosten van de uitvoering van deze compensatie een bedrag voorzien van ruim € 3 miljoen dat ten laste van de resultaten van 2021 geboekt zal worden. 

Meer informatie over de regeling is te vinden op Compensatieregeling voor consumptief doorlopend krediet | Van Lanschot.

Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: 020 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com

Over Van Lanschot Kempen
Als wealth manager is Van Lanschot Kempen actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking. Ons doel is het behoud en de opbouw van vermogen, op een duurzame manier, zowel voor onze klanten als voor de samenleving waar we deel van uitmaken. Van Lanschot Kempen , genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.

Zie voor meer informatie: vanlanschotkempen.com

Dit persbericht is geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.

Bijlage