De converteerbare lening: aandelen voor schuld

Veel bedrijven hebben leningen nodig om te kunnen opstarten of groeien. Menig ondernemer vraagt zich daarom op enig moment af ‘hoeveel kan ik zakelijk lenen?’. Maar ook het type lening is een kwestie die aandacht verdient. We zoomen in dit artikel in op de converteerbare lening.

Convertible Loan Agreement

De converteerbare lening wordt vaak ook aangeduid als Convertible Loan Agreement (CLA). Wat een converteerbare lening inhoudt, is dat er door een investeerder of kredietverstrekker een geldlening wordt verstrekt die pas op een later tijdstip wordt terugbetaalt. Dat terugbetalen kan ook door de lening bij een conversiemoment om te zetten in aandelen of certificaten van aandelen van het bedrijf dat de lening heeft afgenomen. De investeerder of kredietverstrekker verrekent dit, soms vermeerderd met rente, met de lening.

Start-ups

Een converteerbare lening wordt in de praktijk vaak ingezet als oplossing voor waarderingsvraagstukken bij start-ups. Het is vaak lastig om start-ups te waarderen, omdat de waarde van de onderneming nog niet zichtbaar is in de financiële resultaten. In plaats daarvan zit de waarde in het groeipotentieel. Door de inzet van een converteerbare lening, kan het waarderingsmoment worden uitgesteld tot een moment waarop de onderneming in kwestie wél een financieel track-record heeft opgebouwd. Soms wordt er ook voor gekozen om aan te knopen bij de waardering van een opvolgend investeerder. Gaat het tussentijds met het bedrijf waarin geïnvesteerd is? Dan kan de investeerder het deel van de lening dat hij moet afschrijven aftrekken van de belasting.

Vaak duurder uit

Hoewel iedere converteerbare lening anders kan zijn, is het over het algemeen zo dat je als ondernemer vaak duurder en beter uit bent met dit type lening. Het is vooral de investeerder die profiteert. Ten eerste is het zo dat je gebonden zit aan toestemming van de geldverstrekker voor allerlei handelingen die je dan tussentijds wellicht niet mag verrichten. Daarnaast is de waardering van hetgeen je hebt ‘weggeven’ van je bedrijf vaak niet gunstig voor de ondernemer. Pas als de waarderingsdiscussie om de hoek komt kijken, wordt duidelijk hoeveel je van je bedrijf het weggegeven aan je kredietverstrekker, en dat kan vaak aardig tegenvallen. Een ‘gewone’ zakelijke lening bij Floryn, die je wel gewoon vanaf het begin begint af te lossen, is daarom vaak een gunstigere keuze.

Voor startende bedrijven kan het vroegtijdig uitgeven van aandelen in de onderneming dus een oplossing bieden om aan het gewenste startkapitaal te komen. Maar of het op de langere termijn de beste keuze is om voor een converteerbare lening te gaan, is een vraag waar je op het moment van het afsluiten van de lening eigenlijk het antwoord nog niet op weet.