Kinepolis Group NV - Vervreemding van eigen aandelen

Kinepolis Group NV - Vervreemding van eigen aandelen

Gereglementeerd bericht

7 februari 2022, 18u00

Artikel 8:6 van het Koninklijk besluit van 29/04/2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt dat elke vervreemding van eigen aandelen publiek gemaakt dient te worden.

In uitvoering van dit Artikel maakt Kinepolis bekend dat ingevolge uitoefeningen van aandelenopties in het kader van het Aandelenoptieplan 2016, hiernavolgende aandelen werden vervreemd in de periode van 1 februari tot en met 4 februari 2022:

Datum van vervreemding Aantal vervreemde aandelen Uitoefenprijs (€)
01/02/2022 5 000 € 41,55
02/02/2022 6 000 € 41,55

Na de vervreemding van 11 000 eigen aandelen bedraagt het totale aantal eigen aandelen 407 447.

Totaal kapitaal Kinepolis Group NV:                                           18.952.288,41 €
Aantal stemrechtverlenende effecten in Kinepolis Group NV:      27.365.197
Aantal stemrechten in Kinepolis Group NV:                                 27.365.197
In artikel 8 van de statuten van Kinepolis Group NV werden de drempels voor kennisgeving bepaald op 3%, 5% en veelvouden van 5%.

Contact

Kinepolis Investor Relations
+32 (0)9 241 00 22
investor-relations@kinepolis.com