Orange Belgium : Financiële informatie voor het vierde kwartaal en het volledige jaar 2017

Financiële informatie voor het vierde kwartaal en het volledige jaar 2017

Sterke commerciële prestaties aan het einde van het jaar tonen de relevantie van de convergente en mobiele datastrategie van Orange Belgium

Orange Belgium-groep heeft al zijn doelstellingen voor 2017 gerealiseerd - Dividendvoorstel van 0,50 euro

Volledig jaar 2017: Totale omzet uit diensten +1,5% j-o-j met een aangepaste EBITDA die lichtjes steeg met 0,7 % j-o-j op vergelijkbare basis op het niveau van de groep,
Kw4 2017: +28k nettotoevoegingen in postpaid, +3,2% j-o-j-groei van de postpaid-ARPU, +21k nettotoevoegingen voor het convergente Orange LOVE-aanbod in België

Brussel, 7 februari 2018 - Vandaag publiceert de Orange Belgium-groep ( Euronext Brussel: OBEL) haar resultaten voor het vierde kwartaal en het volledige jaar 2017. De Orange Belgium-groep heeft het jaar 2017 afgesloten met sterke commerciële resultaten, een bewijs van de geslaagde en uitstekend uitgevoerde commerciële strategie van de onderneming. De onderneming heeft al haar financiële en commerciële doelstellingen voor 2017 gerealiseerd. Tegelijkertijd investeert ze in haar convergente positionering met het oog op de toekomstige groei van de onderneming.

 • Met de steun van de lancering van het LOVE-concept begin 2017 is het convergente klantenbestand toegenomen tot 103 duizend klanten aan het einde van 2017. In het vierde kwartaal en het volledige jaar 2017 kwamen er respectievelijk 21 en 69 duizend LOVE-klanten bij, en daardoor is de mijlpaal van 100 duizend LOVE-klanten overschreden. Inmiddels zijn er 163 duizend actieve mobiele klanten die kiezen voor een LOVE-bundel. Dat is een stijging van respectievelijk 34 en 106 duizend klanten in het vierde kwartaal en het volledige jaar 2017. In 2017 waren bijna 50% van alle Orange LOVE-klanten nieuwe klanten voor Orange Belgium.
   
 • In het vierde kwartaal van 2017 wist Orange Belgium 28 duizend netto nieuwe postpaidklanten te overtuigen, het hoogste aantal sinds 2011. Dankzij het toenemende 4G-dataverbruik is ook de groei van de postpaid-ARPU in het vierde kwartaal toegenomen. Orange Belgium sloot het jaar 2017 af met 2,32 miljoen postpaidklanten, een stijging van 67,6 duizend klanten in de loop van het jaar, waarmee de onderneming het groeiende karakter van zijn mobiele kernactiviteiten benadrukte. Dit resultaat werd bereikt dankzij de klantgerichte 4G-productportefeuille van Orange Belgium en de actieve commerciële inspanningen in het vierde kwartaal, met onder meer een geslaagde eindejaarscampagne, het blijvende succes van het getrouwheidsprogramma ' Orange Thank You' en de start van de dubbele-dataformule voor convergente klanten. In december 2017 steeg het totale verkeer met 43% jaar-op-jaar. 4G-verkeer was goed voor 88% van dit totaal, in vergelijking met 80% een jaar geleden. Het gemiddelde mobiele dataverbruik van smartphonegebruikers bedroeg 1,8 GB in december 2017, tegenover 1,3 GB een jaar eerder. Dit veroorzaakte een geleidelijke verschuiving naar aanbiedingen met een hogere datalimiet, waardoor de postpaid-ARPU van Orange Belgium steeg met 3,2% jaar-op-jaar tot 30 euro.
   
 • De Orange Belgium-groep behaalde een totale omzet van respectievelijk 317,5 en 1.251,2 miljoen euro in het vierde kwartaal en het volledige jaar 2017, respectievelijk -1,3% en +0,8% jaar-op-jaar. Het resultaat over het volledige jaar 2017 was toe te schrijven aan 1/ een stijging van de omzet uit mobiele diensten met 0,1%, en dit ondanks de daling van de mvno-inkomsten van 9,1 miljoen euro en de nadelige bruto-impact van de Europese roamingverordening van 36,4 miljoen euro; 2/ een stijging van de omzet uit vastelijndiensten met 21,8% dankzij het grotere aantal internet en tv LOVE-klanten, en 3/een daling van 4,9% in de verkoop van mobiele apparatuur en overige opbrengsten. Het vierde kwartaal van 2017 werd in het bijzonder gekenmerkt door een daling van de mvno-inkomsten met 15,3 miljoen euro jaar-op-jaar, als gevolg van de sterke daling van het aantal mvno-klanten dat gebruikmaakt van het Orange Belgium netwerk.
   
 • De aangepaste EBITDA van de Orange Belgium-groep bedroeg respectievelijk 61,9 en 302,2 miljoen euro in het vierde kwartaal en het volledige jaar 2017. De aangepaste EBITDA in het vierde kwartaal en het volledige jaar 2016 profiteerde van een eenmalig effect van 15,5 miljoen euro in verband met het akkoord van december 2016 over de Waalse belasting op pylonen. Zonder dit effect bedroeg de groei van de aangepaste EBITDA in het vierde kwartaal en het volledige jaar 2017 respectievelijk -1,8% en +0,7% jaar-op-jaar. Dit resultaat was te danken aan een gedegen waarde management (meer postpaidklanten en hogere ARPU) in combinatie met een strikte kostenbeheersing, waardoor de daling van de hoge marge inkomsten uit MVNO-activiteiten en uit roaming in de EU kon worden beperkt. Bovendien bleef de bijdrage van de autonome kabelactiviteiten aan de EBITDA voor het volledige jaar 2017 van -18,5 miljoen euro druk uitoefenen op de globale prestaties van de Orange Belgium-groep.
   
 • De Orange Belgium-groep investeerde respectievelijk 73,8 en 188,4 miljoen euro in het vierde kwartaal en het volledige jaar 2017 (respectievelijk +3,5% en +12,4% jaar-op-jaar), waarvan respectievelijk 11,3 en 46,8 miljoen euro verband hield met de kabelactiviteiten. Daardoor bedroegen de investeringsuitgaven in kernactiviteiten 141,6 miljoen euro in het volledige jaar 2017, een daling van 4,8% jaar-op-jaar. Dat impliceert nog steeds een ratio investeringsuitgaven in kernactiviteiten/omzet uit mobiele diensten van 13,9%, een bevestiging van de voortgezette investeringen in het netwerk. De organische kasstroom bedroeg 65,9 miljoen euro. De netto financiële schuld bedroeg 312,8 miljoen euro aan het einde van 2017. Dat impliceert een netto financiële schuld/gerapporteerde EBITDA ratio van 1,0x, wat de solide balanspositie van de Orange Belgium-groep illustreert.
   
 • De Orange Belgium-groep verwacht dat de totale omzet uit diensten in 2018 voor het derde opeenvolgende jaar zal groeien en streeft in 2018 naar een aangepaste EBITDA tussen 280 en 300 miljoen euro. Hierbij wordt in aanmerking genomen dat de financiële resultaten van 2018 in sterke mate zullen worden beïnvloed door het verlies van bijna 30 miljoen euro aan mvno-inkomsten. Ook wordt er rekening gehouden met de laatste nadelige bruto impact van de Europese roamingverordening op de omzet en EBITDA van respectievelijk 26 en 17 miljoen euro in 2018. Dit streefdoel voor de aangepaste EBITDA benadrukt de verwachting dat de retail activiteiten van de Orange Belgium-groep aanzienlijk zullen groeien dankzij de voortdurende capaciteit inkomsten te genereren uit haar mobiele netwerk en vanwege haar duurzame focus op operationele efficiëntie. Daarnaast verwacht de Orange Belgium-groep dat de kerninvesteringen (d.w.z. de totale investeringen zonder alle kabelgerelateerde investeringen) in 2018 redelijk stabiel zullen blijven in vergelijking met 2017.
   
 • Zoals vorig jaar reeds werd gemeld, streeft de Orange Belgium-groep naar een evenwicht tussen gepaste contante rendementen voor de aandeelhouders en een evenwichtige en degelijke financiële positie, met voldoende bewegingsruimte om te investeren in de convergente strategie en de uitbreiding van het netwerk. Op basis van de financiële en commerciële prestaties van 2017 en de vooruitzichten op middellange termijn, heeft de Raad van Bestuur van de Orange Belgium-groep besloten om aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2 mei 2018 voor te stellen om een gewoon brutodividend voor het boekjaar 2017 uit te betalen van 0,50 euro per aandeel.
Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1293ffb3-8ffc-417f-ba52-98aa20fd566b