Banimmo: Geconsolideerde resultaten 2021

Banimmo haalde in 2021 een uitzonderlijk goed resultaat:

  • Verkoop van NETWORKS NØR aan de Regie der Gebouwen
  • Operationeel resultaat van 32,3 mio €
  • Nettoresultaat van 25,0 mio €
  • Balanstotaal stijgt naar 197,5 mio €
  • Net Asset Value stijgt naar 6,1 € per aandeel
  • Stabiele bezettingsgraad van de verhuurportefeuille
  • Nieuwe projecten op de bestaande grondenportefeuille in voorbereiding

Laurent Calonne, CEO: “Sinds de intrede van de meerderheidsaandeelhouder Patronale Life in november 2018 werd een bijzonder mooi parcours afgelegd. De vooruitzichten voor de komende jaren zijn veelbelovend, mede dankzij de bestaande grondenportefeuille die verder zal worden ontwikkeld.”

Bijlage