Vervreemding van eigen aandelen door Bekaert

Vervreemding van eigen aandelen door Bekaert
Openbaarmaking conform artikel 8:6, § 1 van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen


 

NV Bekaert SA (“ Bekaert ”) heeft buiten de beurs 5 650 eigen aandelen vervreemd.

Datum Aantal aandelen Doel Prijs (€)
28 februari 2022 2 400 Uitoefening aandelenopties SOP 2010-2014 26,055
28 februari 2022 3 250 Uitoefening aandelenopties SOP 2015-2017 26,375

 

Er wordt ook verwezen naar de persmededeling van 4 maart 2022 in verband met de verkoop en aankoop van aandelen in het kader van de liquiditeitsovereenkomst die met Kepler Cheuvreux is gesloten, die te vinden is op https://www.bekaert.com/en/about-us/news-room.

Op 2 maart 2022 na sluiting van de beurs bezit Bekaert 3 175 087 eigen aandelen op 60 452 261 uitgegeven aandelen (of 5,25 % van alle uitstaande aandelen).

Bijlage