Befimmo NV : Transparantieverklaring

Conform de wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen en de invoering van een statutaire verklaringsdrempel van 3% in de statuten van Befimmo NV, deelt Befimmo mee een transparantieverklaring te hebben ontvangen van Sand Grove Capital Management op 7 maart 2022. Met deze verklaring meldt Sand Grove Capital Management dat haar participatie in Befimmo op 1 maart 2022 de verklaringsdrempel van 3% heeft overschreden.

Klik hier om het persbericht te raadplegen:

Bijlage