Befimmo NV : Transparantieverklaring

Conform de wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen en de invoering van een statutaire verklaringsdrempel van 3% in de statuten van Befimmo NV, deelt Befimmo mee een transparantieverklaring te hebben ontvangen van Glazer Capital op 16 maart 2022. Met deze verklaring meldt Glazer Capital dat haar participatie in Befimmo op 9 maart 2022 de verklaringsdrempel van 3% heeft overschreden.

Klik hier om het persbericht te raadplegen:

Bijlage