KBC Groep: Openbaarmaking van transparantiekennisgeving(en) ontvangen door KBC Groep NV

Persbericht

Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

Brussel, 31 maart 2022, 18u00

Openbaarmaking van transparantiekennis-geving(en) ontvangen door KBC Groep NV
(artikel 14, eerste lid van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

Samenvatting van de kennisgeving(en)

KBC Groep NV ontving op 29 maart 2022 een transparantiekennisgeving, waaruit blijkt dat The Capital Group Companies, Inc.("CGC") de rapporteringsdrempel van 5% (‘totaal stemrechten en equivalente instrumenten’) overschreden heeft, tot 5,01%.

Inhoud van de kennisgeving(en)

Die kennisgeving(en) bevat(ten) de volgende informatie:

 • Reden van de kennisgeving(en): aankoop of verkoop van (effecten met) stemrechten
 • Kennisgeving door: CGC.
 • Kennisgevingsplichtige personen: zie bijlage
 • Transactiedatum: 24 maart 2022
 • Overschreden drempel: 5%

(noteer: voor KBC Groep is de statutaire drempel voor kennisgevingen 3% van het totaal aantal stemrechten; daarboven gelden de wettelijke drempels van 5% en elk veelvoud daarvan)

 • Noemer (aantal aandelen KBC Groep NV): 416 883 592
 • Details van de kennisgeving(en): zie bijlage.
 • Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden:
  Zie “11: Full chain of controlled undertakings through which the holding is effectively held” in de PDF-file(s) op www.kbc.com (zie hieronder).
 • De betrokken kennisgeving(en) vindt u op de website www.kbc.com > investor relations > aandeelhoudersinformatie > aandeelhoudersstructuur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Kurt De Baenst, directeur Investor Relations, KBC-groep

E-mail: IR4U@kbc.com

Viviane Huybrecht, directeur Corporate communicatie/woordvoerster KBC-groep

E-mail: pressofficekbc@kbc.be

* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is. KBC Groep is genoteerd op NYSE Brussels.


KBC Group NV

Havenlaan 2 – 1080 Brussel

Viviane Huybrecht

Directeur Corporate

Communicatie /

woordvoerster

Tel. 02 429 85 45

Persdienst

Tel. 02 429 65 01

Tel. 02 429 29 15

Fax 02 429 81 60

E-mail: pressofficekbc@kbc.be
KBC persberichten zijn beschikbaar op www.kbc.com of kunnen verkregen worden door een mail te zenden naar pressofficekbc@kbc.be

Volg ons op www.twitter.com/kbc_group

Bijlage