Solvay nodigt aandeelhouders uit op Algemene Vergadering van 2022

Solvay nodigt aandeelhouders uit op Algemene Vergadering van 2022

Voorstel tot benoeming van twee nieuwe onafhankelijke bestuurders om de deskundigheid van de Raad van Bestuur op financieel en bestuurlijk gebied te versterken en tegelijkertijd de diversiteit te vergroten

Brussel, 8 april 2021, 8u30 CEST

Solvay kondigt aan dat het bedrijf alle documenten heeft gepubliceerd met betrekking tot zijn volgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die zal worden gehouden op dinsdag 10 mei 2022 in Brussel, om 10.30 uur CEST houden. Alle documenten met betrekking tot deze vergadering zijn nu beschikbaar op www.solvay.com.

Belangrijkste onderwerpen van de agenda die ter goedkeuring aan de aandeelhouders worden voorgelegd

De aandeelhouders zullen worden gevraagd te stemmen over een aantal resoluties. Het betreft onder meer de benoeming van twee goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2021, de kwijting aan de bestuurders en de commissaris, het remuneratieverslag en het nieuwe remuneratiebeleid.

De Raad zal ook voorstellen om een totaal bruto dividend van € 3,85 per aandeel goed te keuren. 2021 markeert opnieuw een geweldig jaar van vooruitgang in het transformatieproces van Solvay , als het bedrijf zijn strategische GROW-doelstellingen drie jaar eerder dan gepland bereikte, met een jaarlijkse EBITDA-groei van 4% sinds 2019, een vrije kasstroom omrekening ratio van meer dan 30% en een ROCE-niveau van 11%. De onderneming is vandaag sterker en vestigde nieuwe records voor EBITDA, nettowinst en rendement, terwijl ze de aanzienlijke stijgingen van de grondstof- en energiekosten te boven kwam.

De aandeelhouders zullen ook worden gevraagd om wijzigingen in de Raad van Bestuur goed te keuren, waaronder de benoeming van twee nieuwe onafhankelijke bestuurders, mevrouw Laurence Debroux en de heer Pierre Gurdjian, voor een termijn van vier jaar . De benoemingen van mevrouw Debroux en de heer Gurdjian zullen de deskundigheid van de Raad op het gebied van financiën en bestuur versterken en de diversiteit van de Raad vergroten.

Laurence Debroux brengt haar ervaring als CFO en senior executive bij verschillende beursgenoteerde ondernemingen, waaronder Heineken , JCDecaux en Sanofi, en haar diepgaande kennis van financiën, IT, strategie en bedrijfsontwikkeling. M. Debroux is momenteel lid van van de raad van bestuur van Novo Nordisk en Exor .

De heer Gurdjian brengt unieke ervaring mee als Senior Partner bij McKinsey & Company, evenals zijn diepgaande kennis van bestuur en corporate social responsibility. Hij is co-founder van de Belgische 40-onder-40, een initiatief dat een nieuwe generatie van jonge maatschappelijke leiders stimuleert. Hij is ook voorzitter van de raad van bestuur van de Vrije Universiteit Brussel (ULB) en lid van de raad van bestuur van UCB en Lhoist.

Wat de huidige bestuursmandaten betreft, zullen de mandaten van de heren Gilles Michel en Matti Lievonen worden voorgedragen voor een hernieuwing voor vier jaar. De mandaat van mevrouw Rosemary Thorne zal worden voorgedragen voor een hernieuwing van één jaar om te zorgen voor een vlotte overgang van haar taken, met name die van voorzitter van het auditcomité. De heer Philippe Tournay heeft besloten om de hernieuwing van zijn mandaat niet te vragen en uit de raad te treden.

Nicolas Boël, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Solvay , licht toe: “In naam van de Raad van Bestuur wil ik de heer Philippe Tournay bedanken voor zijn belangrijke bijdragen. Wij zijn verheugd mevrouw Laurence Debroux en de heer Pierre Gurdjian voor benoeming voor te dragen, en we zijn overtuigd dat hun ervaring de doeltreffendheid van de Raad van Bestuur verder zal verbeteren ten dienste van de verdere ontwikkeling van Solvay .”

Ten slotte zullen de aandeelhouders worden gevraagd de benoeming van Ernst & Young als nieuwe commissaris goed te keuren, aangezien het mandaat van Deloitte aan het einde van deze algemene vergadering afloopt.

Informatie over de vergadering

De vergadering zal plaatsvinden om 10.30 uur CEST, in het Square Brussels Meeting Center, Kunstberg B-1000 Brussel.

Alleen aandeelhouders van Solvay NV die op 26 april 2022 om 12.00 uur CEST als zodanig officieel geregistreerd staan, hebben het recht om deel te nemen aan en te stemmen op de vergadering van 10 mei, ongeacht het aantal aandelen dat zij op de dag van de vergadering bezitten.

Aandeelhouders die aan de vergadering wensen deel te nemen, hetzij in persoon, hetzij digitaal, dienen uiterlijk op 4 mei 2022 hun intenties kenbaar te maken en dienen de instructies te volgen die zijn vermeld in de uitnodiging die beschikbaar is op www.solvay.com.

De vergadering zal op hybride wijze worden georganiseerd, zowel in persoon als digitaal. Concreet zullen de aandeelhouders de vergadering fysiek kunnen bijwonen, of hun rechten kunnen uitoefenen door een volmacht te geven, of door live en interactief digitaal deel te nemen en te stemmen via het Lumi's AGM+ platform (https://lumiagm.com/). Aanvullende details zijn beschikbaar in de uitnodiging op www.solvay.com.

Hoewel de webcast live interactie mogelijk maakt, worden aandeelhouders sterk aangemoedigd om hun vragen schriftelijk in te dienen voorafgaand aan de vergadering, zodat de antwoorden die tijdens de vergaderingen worden gegeven zo volledig en nauwkeurig mogelijk kunnen zijn. Alle vragen kunnen tot uiterlijk 4 mei 2022 worden gericht aan ag.solvay@solvay.com.

Bezoek de speciale pagina over de Algemene Vergadering voor meer details over de agenda, de toegangsvoorwaarden en de stemmethoden.

 

Bijlage