Umicore - Transparantieverklaring van Norges Bank

Umicore - Transparantieverklaring van Norges Bank


In overeenstemming met artikel 14, § 1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, heeft Norges Bank onlangs Umicore te kennen gegeven dat zij de statutaire drempel van 5% heeft overschreden voor het totaal (directe stemrechten + gelijkgestelde financiële instrumenten).

Samenvatting van alle transacties:

Datum van drempeloverschrijdingDatum van kennisgevingDirecte stemrechten na de transactie  Gelijkgestelde financiële instrumenten na de transactieTotaal
21 april 202222 april 20224,82%0,20%5,02%


Inhoud van de kennisgeving:

  • Datum van kennisgeving: 22 april 2022
  • Datum van drempeloverschrijding: 21 april 2022
  • Overschreden drempel van directe stemrechten + gelijkgestelde financiële instrumenten: 5%
  • Kennisgeving door: Norges Bank
  • Noemer: 246.400.000
  • Details van de kennisgeving:

De beschreven controleketen bevindt zich in de verklaring die hier beschikbaar is.


Voor meer informatie

Investor Relations

Eva Behaeghe                                 +32 2 227 70 68                             eva.behaeghe@umicore.com

Adrien Raicher                                 +32 2 227 70 68                              adrien.raicher@umicore.com


Umicore profiel

Umicore is een wereldwijde materiaaltechnologie- en recyclagegroep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven.

Het merendeel van Umicore ’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’.

Umicore ’s industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in 2021 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 4,0 miljard (omzet van € 24,1 miljard) en had eind 2021 11.050 mensen in dienst.