KBC Groep: Dividendaankondiging

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

KBC GROEP

Naamloze vennootschap

Havenlaan 2 - 1080 Brussel

BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel)

www.kbc.com


DIVIDENDAANKONDIGING

Mededeling van 5 mei 2022 om 18.00 uur

De Jaarvergadering van 5 mei 2022 heeft beslist over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 een bruto dividend uit te keren van 10,60 euro per aandeel. Ingevolge de uitkering van een interim dividend ten belope van 3 euro per aandeel op 17 november 2021, bedraagt het bruto slotdividend 7,60 euro voor elk aandeel (5,32 euro na aftrek van de roerende voorheffing van 30%).

De relevante data zijn:

  • ex-coupondatum: 10 mei 2022
  • recorddatum: 11 mei 2022
  • betaaldatum: 12 mei 2022