Hogere energieprijzen in 2018

Met de start van het nieuwe jaar zijn de energieprijzen in Nederland gevoelig gestegen. De grootste spelers van de markt hebben hun tarieven verhoogd en men verwacht dat de kleinere leveranciers zullen volgen. Niet alleen de energie op zich is duurder, ook hogere netwerkkosten, belastingen en indexering jagen de prijs de lucht in. Bijgevolg is het belangrijk dat de consument de verschillende mogelijkheden naast elkaar legt, want met energie vergelijken is behoorlijk wat geld te sparen.

Hogere energietarieven per kWh

Een eerste reden van de algemene stijging is de toename van de energieprijs zelf. Om de zes maanden worden de tarieven herbekeken en ook dit keer leidt dit tot een stijging. Dit is voornamelijk te wijten aan de duurdere inkoopprijzen van stroom en gas.

Energiebelasting raakt consumenten dubbel

Ook de extra belasting die door de overheid wordt opgelegd doet de prijzen behoorlijk stijgen. Het gaat hier zowel om gewone energiebelasting als de Opslag Duurzame Energie (ODE).

De overheid heeft de energiebelasting ingevoerd in het jaar 1966 om de consument bewust te maken en op die manier energieverspilling te vermijden. Deze belasting wordt nu gebruik om andere belastingen te verlagen, zoals die op arbeid en de vennootschapsbelasting. Vanaf 2018 is de verdeling wel lichtjes gewijzigd. Zo wordt gas een pak meer belast dan elektriciteit. Dit jaar stijgt enerzijds de belasting op energie, terwijl consumenten anderzijds minder terugkrijgen. Hierdoor worden ze dubbel getroffen.

Ook de Opslag Duurzame Energie stijgt en bovendien is deze stijging groter dan verwacht. De ODE werd 5 jaar geleden door de overheid in het leven geroepen om investeringen in duurzame energie aan te moedigen door middel van subsidies. Dit alles om de vooropgestelde doelen uit het Energieakkoord te kunnen bereiken.

Extra netwerkkosten

Een derde oorzaak van de prijsstijging is het feit dat ook de netwerkkosten flink gestegen zijn. Onder netwerkkosten vallen onder meer meterhuur, aansluitkosten en transportkosten. Kortom, alle kosten die voortvloeien uit het gebruik van het netwerk. De maximumtarieven die netbeheerders mogen aanrekenen hiervoor zijn toegenomen.

Stijging van de index

Een vierde en laatste factor is de index. Deze brengt de evolutie van de levensduurte in kaart. Aangezien de prijzen van andere goederen ook gestegen zijn, kan energie niet achterblijven. Het gaat hier om een indexering van 1.008, anders gezegd een stijging van 0.8%.

Goedkoopste energie

Degene die de rekening van dit alles moet betalen, is natuurlijk de consument. Tegenwoordig zijn er ook heel wat verschillende leveranciers en tarieven, waardoor het vaak moeilijk is om door de bomen het bos nog te zien. Sommige mensen blijven hun hele leven lang bij dezelfde leverancier, wat vaak niet het goedkoopst uitkomt door de steeds veranderende prijzen. Regelmatig energie vergelijken is daarom uiterst belangrijk. Niemand betaalt immers graag te veel, al zeker niet wanneer het goedkoper kan. Blijven vergelijken is dus de boodschap.