Ageas kondigt de betaling van de laatste schijven in de Fortisschikking aan

Ageas kondigt de betaling van de laatste schijven in de Fortisschikking aan

Vandaag kondigt Ageas aan dat het in overleg met de claimantenorganisaties heeft beslist om de Fortisschikking af te sluiten om zo de claims administrator toe te laten om over te gaan tot de betaling van de laatste schijven.

Oorspronkelijk zouden de definitieve berekeningen voor alle claimanten en de betaling van de laatste schijven plaatsvinden nadat het allerlaatste geschil was beslecht. Aangezien er nog maar een heel beperkt aantal claims hangende zijn voor Computershare (de onafhankelijke claims administrator) of de Geschillencommissie wil Ageas niet dat dit beperkt aantal onopgeloste claims zo’n 279.000 andere claimanten nog langer zou doen wachten.
Ageas heeft daarom beslist om het restrisico van deze onopgeloste claims op zich te nemen boven op het in de Schikkingsovereenkomst voorziene budget van EUR 1,3 miljard. Dit laat de claims administrator toe om over te gaan tot de betaling van de laatste schijven en om op die manier de Fortisschikking voor zo goed als alle claimanten af te sluiten.

Aangezien er aanzienlijk meer claims werden ingediend dan verwacht, zullen bepaalde componenten van de Voorlopige Vergoeding van een claimant onderhevig zijn aan verwatering.

Voor het bepalen van de hierna vermelde definitieve uitbetalingspercentages worden de onopgeloste claims geacht te zijn verworpen, hetgeen voor alle andere claimanten de uitbetaalde bedragen binnen de grenzen van het voorziene budget van EUR 1,3 miljard maximaliseert.
Om de Definitieve Vergoeding van een claimant te berekenen worden de aldus bepaalde uitbetalingspercentages toegepast op de daarmee overeenstemmende vergoedingscomponent van diens Voorlopige Vergoeding:

  • Buyer Shares:                                        100%
  • Holder Shares:                                       77,48%
  • Compensation Add-On:                          61,62%
  • Cost Addition voor Active Claimants:     120%

Omdat er minder claims voor Buyer Shares werden ingediend dan verwacht, zullen kopers van Ageas Aandelen 100% van de Buyer Shares-component van hun Voorlopige Vergoeding ontvangen.

Zelfs na toevoeging van het overschot van EUR 198,3 miljoen dat van de pot van de Buyer Shares naar de pot van de Holder Shares werd overgedragen, is het uitbetalingspercentage voor Holder Shares verwaterd tot 77,48%.

Voor Active Claimants wordt de Cost Addition-component verhoogd tot het maximum van 120% zoals voorzien in het goedgekeurde verdelingsplan.

De Compensation Add-On, met een uitbetalingspercentage van 61,62%, ondervindt de meeste invloed van het hoge aantal ingediende claims.

De laatste schijf van een claimant zal het positieve verschil zijn tussen diens Definitieve Vergoeding en de schijf/schijven die de claimant al heeft ontvangen. Voor claimanten die geen Active Claimants zijn en wiens vergoeding hoofdzakelijk of uitsluitend bestaat uit Compensation Add-On- en/of Holder Shares-vergoeding kan de laatste schijf beperkt of nul zijn. “Early filers” genoten van een gegarandeerde betaling van 70% van hun Voorlopige Vergoeding en mogen het eventueel te veel ontvangen houden indien hun Definitieve Vergoeding minder bedraagt dan de 70% van hun Voorlopige Vergoeding die ze als eerste schijf hebben ontvangen.

In de dagen na 23 juni 2022 zal elke claimant wiens claim werd aanvaard per email of per gewone post een brief ontvangen met diens Definitieve Vergoeding en het bedrag van diens eventuele laatste schijf. De laatste betaling volgt dan normaal op of rond 25 augustus 2022.

Ageas verzoekt de claimanten vriendelijk om geduld uit te oefenen en om niet naar het call center te bellen of te mailen om over hun specifieke, individuele claim informatie te krijgen alvorens ze hun brief hebben ontvangen. Eerder beschikt het call center nog niet over de details van hun Definitieve Vergoeding. Het call center is telefonisch bereikbaar van maandag t.e.m. vrijdag van 9u00 tot 18u00 CET. Ageas raadt claimanten aan om eerst de FORsettlement-website (www.forsettlement.com) te consulteren mochten ze over deze communicatie vragen hebben.

  “Ik wil graag mijn dankbaarheid betuigen aan de vele claimanten die zo geduldig op de afsluiting hebben gewacht, alsook alle organisaties en personen bedanken die betrokken waren in het proces dat ons heeft gebracht tot waar we ons vandaag bevinden. Met deze beslissing zet Ageas opnieuw een belangrijke stap, die de Groep toelaat om zich volledig toe te leggen op zijn activiteiten en de uitvoering van zijn strategisch plan Impact24.”
  Hans De Cuyper, CEO Ageas
   

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met bijna 200 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel particulieren als bedrijven Levens- en Niet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun specifieke behoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas , één van de grootste verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen. Ageas behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt zo’n 40.000 werknemers en in 2021 bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 40 miljard (alle cijfers tegen 100%).

 

Bijlage