Aandeelhoudersvergadering EASE2PAY N.V. keurt alle voorgestelde besluiten goed

Tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van EASE2PAY N.V., welke hedenmiddag 30 juni 2022 is gehouden, zijn alle besluiten, overeenkomstig de voorstellen van Directie en Raad van Commissarissen, vastgesteld.

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders waren 13.692.589 van de 23.542.215 stemgerechtigde aandelen EASE2PAY N.V. vertegenwoordigd, waarmee de opkomst 58,2% bedroeg. Voor de stemverhouding bij elk van de ter vergadering behandelde stempunten, verwijzen wij naar het op de corporate website van EASE2PAY N.V..

Einde persbericht.

-----------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie

Over Ease2pay

Ease2pay biedt een intelligent activatie- en betaalplatform. Wij stellen beheerders van tankstations, laadpalen, parkeergarages, camperterreinen, jachthavens, binnenvaarthavens en truck parkings in staat om er een self-service locatie van te maken, waarmee de energietransitie voor hun klanten eenvoudiger wordt. Book – Park – Charge & Pay: alles direct en eenvoudig beschikbaar in één app.

------------------------------------------

Rotterdam, Nederland, 30 juni 2022

Verdere informatie:         EASE2PAY N.V., Jan Borghuis, Tel. 010 3074619
Corporate website:        www.ease2paynv.com

Bijlages