Aandeelhoudersvergadering DOCDATA N.V. keurt alle voorgestelde besluiten goed

Besluitvorming door Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DOCDATA N.V., welke hedenmiddag 21 februari 2018 is gehouden, zijn de volgende besluiten genomen, overeenkomstig de voorstellen daartoe door Directie en Raad van Commissarissen:

  1. Statuten te wijziging waarmee de naam van de onderneming wijzigt in Ease2pay N.V. .
  2. Benoeming van mevrouw Nadja van der Veer en de heer Wim Fahrner als leden van de Raad van Commissarissen.
  3. Besluit tot uitgifte van en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen tot ten hoogste 10% van het huidige geplaatste aantal aandelen van de Vennootschap, plus uitgifte van en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen voor een additionele 10% van het huidige geplaatste aantal aandelen van de Vennootschap, welke additionele 10% kan worden aangewend voor diverse doeleinden waaronder, maar niet beperkt tot, de financiering van fusies en overnames.

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders waren 5.191.941 van de 7.699.999 stemgerechtigde aandelen DOCDATA N.V. vertegenwoordigd, waarmee de opkomst 67,43% bedroeg. Voor de stemverhouding bij elk van de ter vergadering behandelde stempunten, verwijzen wij naar het op de corporate website van DOCDATA N.V. (www.docdatanv.com) onder Investeerders / Aandeelhoudersvergaderingen geplaatste overzicht met stemresultaten.

------------------------------------------

Rotterdam, Nederland, 21 februari 2018

Verdere informatie:        DOCDATA N.V., G.J. van Lookeren Campagne, Tel. 010 3074619
Corporate website:        www.docdatanv.com
Klik op onderstaande link voor het volledige persbericht

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c2589fdf-de03-4d43-96a9-a04243eb4b80