Umicore bereidt bouw voor van de eerste batterijmaterialenfabriek van haar soort in Canada

Umicore bereidt bouw voor van de eerste batterijmaterialenfabriek van haar soort in Canada


Umicore is van plan een nieuwe fabriek voor kathodematerialen (CAM) en hun precursormaterialen (pCAM) voor batterijen te bouwen in Ontario, Canada. Voor Umicore betekent deze investering de laatste stap in de uitbouw van een wereldwijde productieaanwezigheid met waardeketens voor batterijmaterialen die regionaal volledig geïntegreerd zijn, om haar klanten te ondersteunen in hun snelle omschakeling naar duurzame elektrische mobiliteit.

De geplande fabriek zou de eerste in haar soort zijn in Noord-Amerika, die de productie van kathode- en precursormaterialen op grote industriële schaal combineert. Daarmee vervolledigt ze de ontbrekende schakel in Canada's waardeketen voor batterijen, van natuurlijke rijkdommen tot elektrische mobiliteit. Umicore is in onderhandeling met verschillende potentiële klanten voor productiecontracten in Noord-Amerika. Dit zal de basis zijn voor Umicore ’s investeringsbeslissing. Het onderstreept haar engagement voor een waardecreërend rendement.

Vandaag hebben Umicore en de regering van Canada een intentieverklaring ondertekend die de afronding inhoudt van de steunaanvraag voor het project in het kader van het Strategisch Innovatiefonds. Deze volgt op een recente overeenkomst met Loyalist Township om hiervoor een terrein van ongeveer 142 hectaren in Loyalist, Ontario, in concessie te nemen. De locatie, in het centrum van het ecosysteem voor de automobielindustrie van Canada, biedt cruciale voordelen zoals toegang tot hoogopgeleide arbeidskrachten, essentiële infrastructuur en hernieuwbare energie, waarop de nieuwe fabriek vanaf de start van de productie voor 100% zal draaien.

Umicore streeft ernaar de bouw te starten in 2023 en de productie tegen eind 2025, met het vermogen om tegen het einde van het decennium een jaarlijkse productiecapaciteit te bereiken die ongeveer een miljoen EV's kan aandrijven.

Umicore zal bovendien mogelijkheden onderzoeken voor metaalraffinage en batterijrecyclage in Noord-Amerika, om haar klanten in de regio een veilige en circulaire toegang te bieden tot essentiële batterijmaterialen en - in lijn met haar eerder aangekondigde ambitie om een regionale aanwezigheid te vestigen in Noord-Amerika - in de hele CAM-waardeketen.

"Canada en de provincie Ontario hebben alles in huis voor Umicore om een volwaardige, duurzame bevoorradingsketen voor batterijmaterialen tot stand te brengen, gaande van de mijn tot de eindmarkt van elektrische voertuigen. Zodra de belangrijkste contracten met klanten gesloten zijn, zou deze uitbreiding in Noord-Amerika de voltooiing betekenen van onze wereldwijde uitbouw van regionale bevoorradingsketens voor onze automobiel- en batterijcelklanten op drie continenten," zei Mathias Miedreich, CEO van Umicore . "Wij zijn de regeringen van Canada en Ontario bovendien zeer dankbaar voor hun steun en voor hun bereidheid tot medefinanciering van dit geplande project. De installatie zal Canada en Umicore helpen bij hun gemeenschappelijke doelstelling om een koolstofneutrale bevoorradingsketen voor batterijen tot stand te brengen."

"De aankondiging van vandaag gaat over het scheppen van banen, het terugdringen van vervuiling en het opbouwen van een sterkere, schonere economie voor de Canadezen. De intentie van Umicore om haar nieuwe fabriek in Loyalist Township te vestigen, is opnieuw een belangrijke stap voorwaarts om van Canada een wereldleider te maken in de productie van elektrische voertuigen - van delfstoffen tot productie. Met meer dan 1 000 goede banen om de fabriek te bouwen, en honderden vaste banen zodra ze operationeel is, zal deze nieuwe fabriek tot ver in de toekomst een belangrijke rol spelen in Canada's schone automobielsector," aldus de geachte Justin Trudeau, premier van Canada.

"Canada neemt het voortouw in de wereld als het gaat om de banen van de toekomst in de koolstofarme economie. De aankondiging van vandaag met Umicore bouwt voort op recente investeringen die onze regering heeft gedaan om een bloeiende toeleveringsketen voor EV-batterijen op te bouwen in Canada. We zorgen voor een sterke en veerkrachtige economie, terwijl we ook tienduizenden goedbetaalde banen creëren in het hele land,” aldus het geachte parlementslid François-Philippe Champagne, minister van Innovatie, Wetenschap en Industrie.

"Vandaag is weer een perfect voorbeeld van het feit dat ons plan om de auto-industrie van Ontario opnieuw op te bouwen aan snelheid wint en grote voordelen zal opleveren voor gemeenschappen," zei de premier van Ontario, Doug Ford. "Ontario heeft alles wat het nodig heeft, in onze hele eigen toeleveringsketen, om zijn positie als Noord-Amerikaanse drijvende kracht achter de autoproductie te behouden en te versterken. Umicore is van plan om dit deel van de toeleveringsketen voor elektrische voertuigen naar Ontario te halen, wat onze autosector verder zal transformeren en goede banen creëren.”

"Deze belangrijke investering van Umicore zal Ontario tot een Noord-Amerikaanse leider maken in dit hoogwaardige segment van de EV-toeleveringsketen en zal de mijnbouwsector van Noord-Ontario verder verbinden met de EV-productie in het zuiden," aldus Vic Fedeli, minister van Economische Ontwikkeling, Banencreatie en Handel. "Onze regering is er onlangs in geslaagd grote investeringen aan te trekken naar de provincie en vestigt daarmee de aandacht van Ontario op de ontwikkeling en bouw van de batterijen die de voertuigen van de toekomst zullen aandrijven."

In Europa levert Umicore haar klanten voor batterijmaterialen via haar precursoren- en kobaltraffinageplant in Kokkola, Finland, en haar batterijmaterialenfabriek in Nysa, Polen, de eerste fabriek voor kathodematerialen op industriële schaal op het continent. In Azië bedient Umicore haar klanten vanuit haar fabrieken in Jiangmen, China, en Cheonan, Korea. In het kader van haar ESG-ambities (milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur) "Let's go for Zero" streeft Umicore naar een netto-nuluitstoot van broeikasgassen tegen 2035. Om dit doel te bereiken is de toegang tot hernieuwbare energie in al haar vestigingen een belangrijke hefboom. Bovendien wil Umicore de toonaangevende leverancier van koolstofarme batterijmaterialen worden en de decarbonisatie stimuleren dankzij haar unieke positie in de waardeketen van de batterijen.


Voor meer informatie

Investor Relations

Eva Behaeghe                                               +32 2 227 70 68                         eva.behaeghe@umicore.com 
Adrien Raicher                                              +32 2 227 70 68                         adrien.raicher@umicore.com
Evelien Goovaerts                                          + 32 477 586814                     evelien.goovaerts@umicore.com


Media Relations 

Marjolein Scheers                                             +32 2 227 71 47                  marjolein.scheers@umicore.com 
Caroline Jacobs                                                 +32 2 227 71 29                     caroline.jacobs@umicore.com


Umicore profiel

Umicore is de circulaire materiaaltechnologiegroep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven.        


Het merendeel van Umicore ’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’.  


Umicore ’s industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in 2021 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 4,0 miljard (omzet van € 24,1 miljard) en had eind 2021 11.050 mensen in dienst.