Financière de Tubize SA: Jaarlijks financieel verslag 2017

Persbericht

22 februari 2018 - 8:00u CET  

FINANCIERE DE TUBIZE NV

Researchdreef 60, 1070 Brussel

Contact: Anne Sophie Pijcke, directeur, aspijcke@icloud.com

 

Jaarlijks financieel verslag 2017

Gereglementeerde informatie

22 februari 2018

De raad van bestuur van Financière de Tubize heeft het jaarlijks financieel verslag 2017 opgesteld.  Dit verslag is beschikbaar op de website www.financiere-tubize.be

  • Ontvangen dividend van UCB : € 78,3 miljoen (tegenover € 74,9 miljoen in 2016)
  • Winst van € 72,7 miljoen (tegenover € 69,0 miljoen in 2016)
  • Vermindering van de uitstaande schuld van € 241 miljoen per 31 december 2016 tot € 192 miljoen per 31 december 2017.

Als de algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2018 de jaarrekening 2017 goedkeurt, met inbegrip van de voorgestelde resultaatverwerking, zal een dividend van € 0,54 bruto betaalbaar worden gesteld vanaf 4 mei 2018 in de kantoren, zetels en agentschappen van BNP Paribas Ageas , tegen afgifte van coupon n°13.

Ex-dividend                         2 mei 2018

Record date                       3 mei 2018

Betaaldatum                     4 mei 2018