Van Lanschot Kempen: nettowinst € 48,2 miljoen en netto-instroom in AuM € 4,9 miljard in H1 2022

Amsterdam/’s-Hertogenbosch, 25 augustus 2022

  • Nettowinst € 48,2 miljoen (H1 2021: € 58,3 miljoen), onderliggende nettowinst 60,7 miljoen (H1 2021: € 59,2 miljoen)
  • Client assets: 118,5 miljard (2021: € 131,2 miljard) en AuM: 99,6 miljard (2021: € 112,1 miljard)
  • Netto-instroom AuM Private Clients: 1,4 miljard en Wholesale & Institutional Clients: 3,5 miljard
  • Sterke kapitaalratio van 20,2% (2021: 23,7%), daling door hogere kapitaalvereisten voor woninghypotheken
  • Voorstel kapitaaluitkering van € 1,50 per aandeel

Maarten Edixhoven, voorzitter Raad van Bestuur: ‘In de eerste helft van dit jaar is door geopolitieke spanningen, inflatie en stijgende rentes meer onzekerheid ontstaan op de financiële markten. In deze omstandigheden onderhouden we nog intensiever contact met onze klanten. Onze bestaande en nieuwe klanten houden vertrouwen in het beleggen van hun vermogen, wat blijkt uit de zeer hoge totale netto-instroom van € 4,9 miljard assets under management. De instroom zien we zowel in het particuliere als in het institutionele segment.

Eerder dit jaar hebben we onze financiële en niet-financiële doelstellingen en kapitaalstrategie aangescherpt. We blijven ons met volle energie richten op verdere winstgevende groei, zowel autonoom als door overnames, in combinatie met een capital-light balans. Daarnaast hebben we goede voortgang geboekt met de implementatie van onze duurzaamheidstrategie en de ontwikkeling van ons nieuwe inclusie- en diversiteitsbeleid.

Ik wil onze collega’s bedanken voor hun inzet waarmee we het solide resultaat bereikt hebben in de eerste helft van dit jaar. Ik ben trots op hun betrokkenheid en inzet voor onze klanten – iets wat zij ook goed waarderen. Natuurlijk wil ik ook onze klanten bedanken voor hun vertrouwen.’

Client assets en assets under management
De totale client assets daalden dit halfjaar door het negatieve koersresultaat en komen uit op € 118,5 miljard (2021: € 131,2 miljard). De netto-instroom in assets under management (AuM) is hoog met € 4,9 miljard, maar door het negatieve koersresultaat van € 17,5 miljard zijn de AuM gedaald naar € 99,6 miljard (2021: € 112,1 miljard).

De netto-instroom in AuM in het segment Private Clients is blijvend sterk en bedraagt € 1,4 miljard. De netto-instroom in het segment Wholesale & Institutional Clients bedraagt € 3,5 miljard. Het spaargeld van onze klanten stijgt licht naar € 11,9 miljard (2021: € 11,7 miljard).

Resultaten eerste halfjaar 2022
De nettowinst bedraagt € 48,2 miljoen (H1 2021: € 58,3 miljoen). De daling is vooral het gevolg van een voorziening van € 9,9 miljoen inzake een rentederivatendossier, zoals bekendgemaakt in mei dit jaar in onze Q1 trading update.

De provisie-opbrengsten zijn met 15% gestegen naar € 201,3 miljoen (H1 2021: € 175,7 miljoen), deels door de overname van een 70%-belang in de Belgische wealth manager Mercier Vanderlinden. De rente-opbrengsten zijn gedaald naar € 69,7 miljoen (H1 2021: € 76,1 miljoen), grotendeels veroorzaakt door lagere marges op hypotheken en lagere opbrengsten uit vergoedingen voor vervroegde aflossingen.

De bedrijfslasten zijn met € 19,2 miljoen gestegen naar € 216,0 miljoen (H1 2021: € 196,8 miljoen). Zoals voorzien zijn de lasten deels toegenomen door Mercier Vanderlinden (ongeveer € 6 miljoen) en door hogere personeelskosten. De komende jaren blijven we investeren om ook toekomstige groei te realiseren.

PERFORMANCE REPORT / PRESENTATIE / WEBCAST
Een uitgebreide toelichting op de resultaten van Van Lanschot Kempen kunt u lezen in het performance report en de presentatie over de halfjaarcijfers 2022 op vanlanschotkempen.com/resultaten. Op 25 augustus om 09:00 uur lichten we onze halfjaarcijfers 2022 toe in een conference call. Deze kunt u live volgen via vanlanschotkempen.com/resultaten en kunt u ook op een later moment terugluisteren.

ADDITIONELE INFORMATIE
Additionele informatie is beschikbaar op vanlanschotkempen.com/financieel.

FINANCIËLE AGENDA
6 oktober 2022                Buitengewone algemene vergadering
4 november 2022             Publicatie trading update derde kwartaal 2022
23 februari 2023              Publicatie jaarcijfers 2022

Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: 020 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com

Over Van Lanschot Kempen
Als wealth manager is Van Lanschot Kempen actief in Private Banking, Professional Solutions, Investment Management en Investment Banking. Ons doel is het behoud en de opbouw van vermogen, op een duurzame manier, zowel voor onze klanten als voor de samenleving waar we deel van uitmaken. We zijn een duurzame wealth manager met een lange-termijn focus, dit betekent dat wij proactief streven naar het voorkomen van negatieve impact voor alle belanghebbenden en het creëren van positieve, lange-termijn financiële en niet-financiële waarde. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Om het volledige potentieel van onze organisatie voor onze klanten te benutten, bieden we oplossingen die voortbouwen op de kennis en expertise van de hele groep en op ons open architectuurplatform. We zijn ervan overtuigd dat we op een duurzame manier aan de behoeften van onze klanten kunnen voldoen door hen toegang te bieden tot het volledige scala aan diensten en producten binnen al onze bedrijfsonderdelen.

Zie voor meer informatie: vanlanschotkempen.com

Disclaimer en voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten
In dit persbericht kunnen verwachtingen en doelstellingen over toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen zijn opgenomen. Deze verwachtingen en doelstellingen zijn gebaseerd op huidige inzichten, informatie en veronderstellingen van het management van Van Lanschot Kempen met betrekking tot bekende en onbekende risico's, ontwikkelingen en onzekerheden. Deze verwachtingen en doelstellingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan dergelijke risico's, ontwikkelingen en onzekerheden die vanwege hun aard buiten de macht liggen van Van Lanschot Kempen en haar management. Werkelijke resultaten, prestaties en omstandigheden kunnen aanzienlijk afwijken van deze verwachtingen en doelstellingen.

Van Lanschot Kempen benadrukt dat verwachtingen en doelstellingen die in dit persbericht zijn opgenomen enkel van kracht zijn op de specifieke data waarop deze zijn geuit en Van Lanschot Kempen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor of verplichting tot het herzien of bijwerken van enige verwachting naar aanleiding van nieuwe informatie of enige andere verandering.

De halfjaarcijfers van Van Lanschot Kempen zijn opgesteld in overeenstemming met de IAS 34 (Tussentijdse Financiële Verslaggeving), zoals vastgesteld door de Europese Unie. In de weergave van de halfjaarcijfers in dit persbericht, tenzij anders weergegeven, zijn dezelfde accountingstandaarden gehanteerd als in de geconsolideerde jaarrekening 2021 van Van Lanschot Kempen . Op de in dit persbericht opgenomen cijfers heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden. Kleine verschillen in tabellen kunnen het gevolg zijn van afronding. Percentages zijn berekend op basis van niet-afgeronde cijfers.

Dit persbericht is geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.

Onderdelen van dit persbericht bevatten informatie over Van Lanschot Kempen NV in de zin van artikel 7 lid 1 tot en met 4 van EU Verordening 596/2014.

Bijlage