Openbaarmaking van kennisgevingen ontvangen van The Goldman Sachs Group, Inc. en NN Group N.V.

Gereglementeerde informatie
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 26 augustus 2022 – 8:00u CET

Openbaarmaking van kennisgevingen ontvangen van The Goldman Sachs Group, Inc. en NN Group N.V.

Overeenkomstig de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen (de Wet), heeft Fagron kennisgevingen ontvangen van The Goldman Sachs Group, Inc. en NN Group N.V. 

Kennisgeving van The Goldman Sachs Group, Inc.

 • Op 23 augstus 2022 heeft Fagron een kennisgeving ontvangen dat het aandeelhouderschap van The Goldman Sachs Group, Inc. ( Goldman Sachs ) op 11 april 2022 de kennisgevingsdrempel van 15% heeft overschreden door verwerving of overdracht van zeggenschap over een onderneming die een deelneming in een uitgevende instelling bezit en de overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
 • De kennisgeving is gedaan omdat Goldman Sachs 100% van de volledig eigendom van NN Investment Partners Holdings N.V. heeft verkregen van NN Group N.V. ( NN Group ) (de Transactie) en daarmee nu de indirecte controle heeft over de posities die hiervoor werden gehouden door NN Investment Partners Holdings N.V., i.e. NN Investment Partners International Holdings B.V., NN Investment Partners Belgium SA and NN Investment Partners B.V. (NNIP).
 • De kennisgeving vindt plaats door een moederonderneming of een controlerende persoon.
 • Op 11 april 2022 hield Goldman Sachs (indirect) in totaal 13.209.148 stemrechten. 13.094.071 stemrechten worden gehouden door NNIP, 16.994 door Goldman Sachs Asset Management L.P., 4.574 door Goldman Sachs Bank Europe SE en 534 door Goldman Sachs Asset Management International. Daarnaast kunnen 92.860 stemrechten worden verkregen door Goldman Sachs International als deze de door hem gehouden financiële instrumenten uitoefent (effectenlening) en 115 stemrechten door Goldman Sachs Bank Europe SE als deze de door hem gehouden financiële instrumenten uitoefent (effectenlening).
 • Op basis van de noemer van 72.960.154 (totaal aantal stemrechten) per de datum van de Transactie, bezit Goldman Sachs op 11 april 2022 18,10% van het totaal aantal stemrechten. Op 10 juni 2022 heeft Fagron nieuwe aandelen uitgegeven. Als gevolg van deze uitgifte is de noemer verhoogd naar 72.992.654 en houdt Goldman Sachs per de datum van dit persbericht 18,09% van het totaal aantal stemrechten.
 • De deelneming wordt via de volgende keten van gecontroleerde ondernemingen gehouden: Goldman Sachs International staat onder zeggenschap van Goldman Sachs Group UK Ltd., die onder zeggenschap staat van Goldman Sachs (UK) LLC, die onder zeggenschap staat van Goldman Sachs . Goldman Sachs Asset Management International staat onder zeggenschap van Goldman Sachs Asset Management International Holdings Ltd., die onder zeggenschap staat van GSAMI Holdings II Ltd., die onder zeggenschap staat van GSAMI Holdings I Ltd., die onder zeggenschap staat van GSAM Holdings LLC, die onder zeggenschap staat van Goldman Sachs . NNIP staat onder zeggenschap van NN Investment Partners International Holdings B.V., die onder zeggenschap staat van NN Investment Partners Holdings B.V., die onder zeggenschap staat van NNIP Holdings I B.V./ NNIP Holdings II B.V., die onder zeggenschap staat van NNIP UK Holdings II Ltd., die onder zeggenschap staat van NNIP UK Holdings I Ltd., die onder zeggenschap staat van NNIP Holdings LLC, die onder zeggenschap staat van GSAM Holdings LLC, die onder zeggenschap staat van Goldman Sachs . Goldman Sachs Asset Management, L.P. staat onder zeggenschap van GSAM Holdings LLC, die onder zeggenschap staat van Goldman Sachs . Goldman Sachs Bank Europe SE staat onder zeggenschap van Goldman Sachs Bank USA, die onder zeggenschap staat van Goldman Sachs .
 • De (Engelstalige) kennisgeving van Goldman Sachs kan worden geraadpleegd via deze link.

Kennisgeving van NN Group

 • Op 24 augustus 2022 heeft Fagron een aangepaste kennisgeving ontvangen dat het aandeelhouderschap van NN Group op 11 april 2022 de kennisgevingsdrempel van 15% heeft overschreden door verwerving of overdracht van zeggenschap over een onderneming die een deelneming in een uitgevende instelling bezit.
 • De kennisgeving is gedaan omdat Goldman Sachs 100% van de volledig eigendom van NN Investment Partners Holdings N.V. heeft verkregen van NN Group en daarmee nu de indirecte controle heeft over de posities die hiervoor werden gehouden door NN Investment Partners Holdings N.V., i.e. NN Investment Partners International Holdings B.V., NN Investment Partners Belgium SA en NNIP.
 • De kennisgeving vindt plaats door een moederonderneming of een controlerende persoon.
 • Op 11 april 2022 hield NN Group (indirect) in totaal 11.605.000 stemrechten. 10.675.000 stemrechten worden gehouden door Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V., 775.000 stemrechten worden gehouden door Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. en 155.000 stemrechten worden gehouden door NN Re (Netherlands) N.V.
 • Op basis van de noemer van 72.960.154 (totaal aantal stemrechten) per de datum van de Transactie, bezit NN Group op 11 april 2022 (indirect) in totaal 15,91% van het totaal aantal stemrechten. Op 10 juni 2022 heeft Fagron nieuwe aandelen uitgegeven. Als gevolg van deze uitgifte is de noemer verhoogd naar 72.992.654 en houdt NN Group per de datum van dit persbericht 15,90% van het totaal aantal stemrechten.
 • De (Engelstalige) kennisgeving van NN Group kan worden geraadpleegd via deze link

Op de datum van de Transactie zijn NN Group en NNIP als de Investment Manager, een investment management overeenkomst aangegegaan. Op diezelfde datum zijn ook drie volmachten van kracht geworden in relatie tot de asset management overeenkomst verleend door respectievelijk NN Re (Netherlands) N.V., Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. en Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. (alle onderdeel van de NN Groep) aan NNIP. Deze volmachten eindigen wanneer de asset management overeenkomsten eindigen of wanneer NN Group naar eigen inzicht besluit de volmachten in te trekken.

Als gevolg hiervan worden de stemrechten vermeld onder 10A van de kennisgeving van NN Group gehouden door NN Re (Netherlands) N.V., Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. en Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V., en worden gerapporteerd als gelieerd aan de effecten conform artikel 7, 5° van de Wet. Daarnaast kan NNIP als de Investment Manager in naam van NN Group de stemrechten verbonden aan de aandelen uitoefenen naar eigen inzicht zonder specifieke instructies van NN Group , mits met inachtneming van de volgende beperkingen:
(i) NNIP dient de stemrechten uit te oefenen in het exclusieve belang van NN Group en in overeenstemming met het stembeleid van NN Group ; en
(ii) omdat NN Group zijn stembeleid naar eigen inzicht kan aanpassen, moet NNIP er voor zorgen dat zij de stemrechten altijd uitoefent in overeenstemming met de meest recente versie van het stembeleid (en totdat het nieuwe beleid is geïmplementeerd, kan NN Group NNIP specifieke steminstructies geven).

NNIP als de Investment Manager, kan de stemrechten als vermeld onder 10A van de kennisgeving van Goldman Sachs verbonden aan de aandelen uitoefenen naar eigen inzicht zonder specifieke instructies. Deze stemrechten worden gerapporteerd als niet gelieerd aan de effecten conform artikel 7, 5° van de Wet. Daarnaast wordt het merendeel van de stemrechten als vermeld onder 10A van de kennisgeving van Goldman Sachs gehouden door NN Re (Netherlands) N.V., Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. en Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. en gerapporteerd als gelieerd aan de effecten in de kennisgeving van NN Group conform artikel 7, 5° van de Wet. Echter, onder 10A van de kennisgeving van Goldman Sachs staan ook andere stemrechten vermeld die NNIP naar eigen inzicht kan uitoefenen en die niet verbonden zijn aan de posities die voor NN Group worden beheerd als vermeld in de kennisgeving van NN Group .

Voor meer informatie
Karen Berg
Global Investor Relations Manager
Tel. +31 6 53 44 91 99
karen.berg@fagron.com 

Profiel Fagron
Fagron is een toonaangevende mondiale onderneming actief in farmaceutische bereidingen en richt zich op het leveren van gepersonaliseerde farmaceutische zorg aan ziekenhuizen, apotheken, klinieken en patiënten in 35 landen wereldwijd.

De Belgische vennootschap Fagron NV is gevestigd in Nazareth en is genoteerd aan Euronext Brussel en Euronext Amsterdam onder het ticker symbool ‘FAGR’. De operationele activiteiten van Fagron worden aangestuurd vanuit de Nederlandse vennootschap Fagron BV. Het hoofdkantoor van Fagron BV is gevestigd in Rotterdam.

Open onderstaande link voor het persbericht:
Openbaarmaking van kennisgevingen ontvangen van The Goldman Sachs Group, Inc. en NN Group N.V.