Bekaert: Jaarresultaten 2017

Bekaert behaalt 10% omzetgroei en onderliggende EBIT van € 301 miljoen
7,3% onderliggende EBIT-marge - 7,8% EBIT-marge - nettoresultaat 76% hoger - stabiel dividend van € 1,10 per aandeel

Hoofdpunten 

Bekaert behaalde meer dan 10% omzetgroei in 2017 en overschreed voor het eerst in de geschiedenis de kaap van € 4 miljard geconsolideerde omzet. Ondanks de economische terugval in Latijns-Amerika, de verschillende ongunstige portfolio-effecten en de ongewone volatiliteit van grondstofprijzen en valuta behaalden we nagenoeg hetzelfde winstniveau als in 2016. 

Onze solide organische volumegroei (+3,4%) werd gedreven door de sterke vraag in de wereldwijde automobiel-markten en de gestegen verkoopvolumes in industriële staaldraad- en bouwmarkten. Het gezamenlijke effect van (ondanks met enige vertraging) verrekende walsdraadprijsstijgingen en prijs-mix voegde 5,5% toe aan de omzet. Het netto-effect van fusies, overnames en desinvesteringen was +2,2% terwijl ongunstige wisselkoers-schommelingen -0,9% bedroegen. 

Bekaert boekte solide resultaten in EMEA en verdere margeverbetering in Noord-Amerika maar rapporteerde lagere marges in Latijns-Amerika en Pacifisch Azië door nadelige mix-effecten (respectievelijk door de Sumaré-desinvestering en de verzwakking van onze zaagdraad-business). De integratie van de Bridon-activiteiten voor het volledige jaar in Bekaerts geconsolideerde cijfers - via Bridon- Bekaert Ropes Group - temperde de winst. De voortdurend stijgende walsdraadprijzen drukten op de marges in alle segmenten, vooral in het midden van 2017. 

De onderliggende EBIT daalde met 1% tot € 301 miljoen aan een marge op omzet van 7,3%. Onze onderliggende EBITDA bedroeg € 497 miljoen, 3% lager in vergelijking met vorig jaar, en resulterend in een marge van 12,1% op omzet. We behaalden een onderliggende ROCE van 11,2%. Het nettoresultaat toerekenbaar aan de Groep steeg met 76% tot € 185 miljoen, of een EPS van € 3,26. 

- Geconsolideerde omzet van € 4,1 miljard (+10%) en gezamenlijke omzet van € 4,8 miljard (+11%)
- Onderliggende marge op omzet van € 704 miljoen (17,2% marge) tegenover € 690 miljoen (18,6% marge)
- Onderliggende EBIT van € 301 miljoen (7,3% marge) versus € 305 miljoen (8,2% marge) 
- EBIT van € 318 miljoen (7,8% marge) tegenover € 260 miljoen (7,0% marge)
- Onderliggende EBITDA van € 497 miljoen (12,1% marge) tegenover € 513 miljoen (13,8% marge)
- Onderliggende ROCE van 11,2% in vergelijking met 11,8%
- € 273 miljoen investeringen in materiële vaste activa tegenover € 159 miljoen in 2016 - als investering in toekomstige groei
- Nettoschuld van € 1 151 miljoen. Nettoschuld op onderliggende EBITDA was 2,3, een lichte stijging in vergelijking met vorig jaar (2,1). Zonder de impact van Bridon- Bekaert Ropes Group bedroeg de nettoschuld op onderliggende EBITDA 1,5
- Het resultaat toerekenbaar aan de Groep bedroeg € 185 miljoen, een stijging met 76% (2016: € 105 miljoen)
- EPS: € 3,26 tegenover € 1,87

De Raad van Bestuur bevestigt het vertrouwen in de strategie en de toekomstperspectieven van de onderneming en zal aan de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorstellen een brutodividend van € 1,10 per aandeel uit te keren - ongewijzigd in vergelijking met vorig jaar.

We blijven geloven dat de verbeteringen die we implementeren onze onderliggende EBIT-marge naar 10% zullen tillen op middellange termijn. 
  

Attachment:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4b029132-e73b-4c86-84f6-217c95f6b38d