Ongunstige financiële markten in China en de sterke impact van inflatie in het VK en Turkije beïnvloeden nettoresultaat van Ageas voor het derde kwartaal van 2022. Dividendtoezegging gehandhaafd.

Ongunstige financiële markten in China en de sterke impact van inflatie in het VK en Turkije beïnvloeden nettoresultaat van Ageas voor het derde kwartaal van 2022. Dividendtoezegging gehandhaafd.

Bij de publicatie van de halfjaarlijkse resultaten van 2022, op 10 augustus 2022, bevestigde Ageas zijn vooruitzichten van een resultaat van EUR 1 miljard voor het volledige jaar 2022, exclusief de impact van de RPN(i) en onder voorbehoud van de impact van extreme negatieve ontwikkelingen op de financiële markten.

Sindsdien heeft de inflatie zich verder doorgezet en is de aandelenmarkt in China bijzonder volatiel gebleken. De sterke onderliggende prestaties konden de impact van deze ontwikkelingen niet compenseren.

De impact op het nettoresultaat van de Groep via negatieve nettomeerwaarden, waaronder IFRS1 waardeverminderingen in Azië, en de hoge inflatie in het VK en Turkije, bedraagt EUR 175 miljoen over het derde kwartaal 2022.

Op basis van de sterke balans en de solide nettokaspositie van de Groep, handhaaft Ageas zijn dividendvooruitzicht van een DPS2-groei van 9% over 2022, inclusief het interim-dividend van EUR 1,5 dat later deze week wordt uitgekeerd.

Voor meer details verwijst Ageas naar de publicatie van de negenmaands resultaten van 2022 op woensdag 9 november 2022 om 7u30 CET.

  1. 1. Volgens de IFRS-richtlijnen boekt Ageas in de volgende twee gevallen een waardevermindering op aandelen:
    1. De waarde van een individueel aandeel op de sluitingsdatum van een kwartaal ligt 25% of meer lager dan de historische aankoopprijs
    2. De waarde van een individueel aandeel op de sluitingsdatum van een kwartaal ligt vier kwartalen op rij onder de historische aankoopprijs
  2. DPS: Dividend per aandeel

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met bijna 200 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel particulieren als bedrijven Levens- en Niet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun specifieke behoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas , één van de grootste verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen. Ageas behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt zo’n 40.000 werknemers en in 2021 bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 40 miljard (alle cijfers tegen 100%).

Bijlage