Kinepolis Group: Update met betrekking tot het inkoopprogramma eigen aandelen (5 maart 2018)

Gereglementeerd bericht

5 maart 2018, 18u00

Kinepolis Group NV meldt dat, in het kader van het inkoopprogramma eigen aandelen zoals bekendgemaakt per 22 december 2017, voor een maximum van 360 000 aandelen, de volgende verrichtingen zijn uitgevoerd in de periode van 26 februari 2018 tot en met 2 maart 2018 op de gereglementeerde markt NYSE Euronext Brussel en dit in overeenstemming met het mandaat gegeven door de Buitengewone Algemene Vergadering van 11 mei 2016 :

Datum Aant. adln Gem.
prijs
Laagste prijs Hoogste prijs Totaal
maandag 26/02/2018 4 000 € 56,70 € 56,40 € 57,20 € 226 789,60
dinsdag 27/02/2018 3 487 € 56,89 € 56,40 € 57,00 € 198 382,40
woensdag 28/02/2018 3 965 € 57,38 € 57,10 € 57,60 € 227 507,74
donderdag 1/03/2018 2 400 € 56,71 € 56,50 € 56,90 € 136 110,24
vrijdag 2/03/2018 3 000 € 56,01 € 55,70 € 56,50 € 168 020,40
Totaal week 16 852       € 956 810,38

Na voormelde transacties bedraagt het totaal aantal eigen aandelen 271 046 op 2 maart 2018.
In het kader van dit programma, kunnen er nog 221 300 aandelen ingekocht worden.

Betreffende informatie kan tevens teruggevonden worden op de website http://investors.kinepolis.com

Kinepolis Group NV
Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen
Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel

Ondernemingsnummer BTW BE  0415.928.179 RPR Brussel