KBC Groep: informatie m.b.t. traditionele jaarlijkse kapitaalverhoging voor het personeel

KBC GROEP – 10 november 2022 – informatie m.b.t. traditionele jaarlijkse kapitaalverhoging voor het personeel


U vindt, met betrekking tot de traditionele jaarlijkse kapitaalverhoging van KBC Groep NV die is voorbehouden aan het personeel, de volgende informatie op https://www.kbc.com/nl/corporate-governance/management/raad-van-bestuur-informatie.html, in de tabel ‘Bijzondere verslagen van de Raad’:

- Verslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris betreffende opheffing van het voorkeurrecht