Bekendmaking van het totaal aantal stemrechten per 30 november 2022

Gereglementeerde informatie, Leuven, 1 december 2022 (17.40 CET)

Bekendmaking van het totaal aantal stemrechten per 30 november 2022

In toepassing van artikel 15 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, maakt KBC Ancora maandelijks op haar website en via een persbericht het totaal kapitaal, en de evolutie van het totaal aantal stemrechtverlenende effecten en het totaal aantal stemrechten bekend, voor zover die gegevens gedurende de voorbije maand een wijziging ondergingen.

Situatie op 30 november 2022
Totaal kapitaal :         EUR 2.021.871.293
Totaal aantal stemrechtverlenende effecten :        78.301.314
Aantal effecten met dubbel stemrecht :         41.015.244
Totaal aantal stemrechten (= de noemer) :         119.316.558

Deze stand van het totaal aantal stemrechten (de ‘noemer’) dient als basis voor de kennisgeving van belangrijke deelnemingen door de aandeelhouders.

Aandeelhouders van KBC Ancora kunnen op basis van deze informatie nagaan of ze hoger of lager uitkomen dan één van de drempels van 3% (statutaire drempel), 5%, 10%, … (en andere veelvouden van vijf) van het totaal van de stemrechten, en of er bijgevolg een kennisgevingsplicht van deze drempeloverschrijding ontstaat.

---------------------------------

KBC Ancora is een beursgenoteerde vennootschap die 18,6% van de aandelen in KBC Groep bezit en die samen met Cera, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders zorgt voor de aandeelhoudersstabiliteit en de verdere ontwikkeling van de KBC-groep. Als kernaandeelhouders van KBC Groep hebben ze daartoe een aandeelhoudersovereenkomst gesloten.

Financiële kalender:
27 januari 2023         Halfjaarlijks financieel verslag (1H)
1 september 2023         Jaarlijks communiqué boekjaar 2022/2023
27 oktober 2023         Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels op de website www.kbcancora.be

KBC Ancora Investor Relations & Pers contact: Jan Bergmans
tel.: +32 (0)16 27 96 72 – e-mail: jan.bergmans@kbcancora.be of mailbox@kbcancora.be 

Bijlage