InnoConcepts ondervindt duidelijk terugslag

InnoConcepts heeft in de laatste maanden van dit jaar duidelijk de terugslag ondervonden van de sterk verslechterde economische omstandigheden. Hoewel de omzet over 2008 hoger zal uitkomen, mede door de volledige consolidatie van dochters HTP en Formy Tachov, verwacht InnoConcepts dat haar operationele resultaat over 2008 lager zal uitvallen dan in 2007 ( EBITDA ). Eerder dit jaar ging InnoConcepts er nog vanuit de gerealiseerde groei in het eerste halfjaar te kunnen voortzetten.

Door vertraging van de vraag en vraaguitval bij klanten en potentiële licentienemers van dochter I-Pac Technologies worden investeringen uitgesteld. Voor het uitrollen van haar technologie is InnoConcepts afhankelijk van de investeringscapaciteit van deze marktpartijen. Ook bij de Chinese partners is deze situatie manifest aangezien hun activiteiten zich volledig bevinden in de markt voor multimediadragers, een markt die voor de economische crisis ook al sterk onder druk stond.

InnoConcepts is van mening dat het commercieel onverstandig is om op financieel onaantrekkelijke voorwaarden nieuwe licentiecontracten te moeten sluiten met potentiële klanten die thans investeringen uit willen stellen tot 2009.

Tenslotte wordt wat betreft het uiteindelijke nettoresultaat een voorbehoud gemaakt ten aanzien van mogelijke impairments, nu door de crisis fundamenteel lagere marktwaarderingen ook sommige activa van InnoConcepts kunnen raken. InnoConcepts verwacht ultimo maart haar jaarcijfers te publiceren.

Op de technologie, die steeds meer tot wasdom komt, wordt zonder voorbehoud zeer positief gereageerd door een toenemend aantal gerenommeerde marktpartijen. Voor de langere termijn potentie van de I-Pac technologie blijft InnoConcepts dan ook onverkort positief in een wereld waarin kostenbewustzijn en milieuaspecten alleen maar relevanter worden.