Intel protesteert tegen boete

Vandaag werd bekend dat Intel van Neelie Smit Kroes een miljarden boete zal gaan krijgen vanwege prijsafspraken. Inzake de beslissing van de Europese Commissie met betrekking tot Intels handelspraktijken verklaart Paul Otellini, president en CEO van Intel :

" Intel tekent protest aan tegen deze beslissing. Wij zijn van mening dat deze beslissing onjuist is en voorbijgaat aan de realiteit van een uiterst concurrerende markt, gekenmerkt door continue innovatie, betere productprestaties en lagere prijzen. De consument heeft op geen enkele manier schade ondervonden. Intel zal dan ook in beroep gaan.

Intel is van oordeel dat haar handelspraktijken niet in strijd zijn met Europese wetgeving. In een concurrerende markt waarin slechts twee belangrijke spelers actief zijn, is het vanzelfsprekend dat wanneer het ene bedrijf wint, het andere verliest.


"Het Directoraat-Generaal Mededinging van de Commissie heeft belangrijk bewijsmateriaal dat de bevindingen in deze uitspraak weerlegt, buiten beschouwing gelaten of niet opgevraagd. Dit bewijsmateriaal toont volgens ons aan dat de markt bedrijven beloont wanneer ze goed presteren en omgekeerd reageert wanneer ze dat niet doen. Intel verkoopt nooit producten onder de kostprijs. We hebben daarentegen voortdurend geïnvesteerd in innovatie, in productieprocessen en in het ontwikkelen van toonaangevende technologieën. Daardoor kunnen wij onze producten gunstig geprijsd laten meedingen in een uiterst concurrerende markt en laten we de schaalvoordelen die wij als grootste fabrikant van computerchips ter wereld genieten, ten goede komen aan consumenten.

"Ondanks deze vaste overtuigingen zullen wij tijdens de beroepsprocedure samenwerken met de Commissie en ons voegen naar haar beslissing. Er mag tenslotte geen twijfel over bestaan dat Intel zal blijven investeren in de producten en technologieën die ervoor zorgen dat Europa en de rest van de wereld kan beschikken over de krachtigste computerchips tegen lagere prijzen."

Meer informatie over Intel en "Competition in the Innovation Economy" is beschikbaar op www.intel.com/pressroom/legal.